politik

Metastrukturell diskriminering - ett sätt att minska den strukturella diskrimineringen

Bild: 2017-05/dsc01042.jpg

Noterar att man upptäckt att kvinnor får högre betyg än män, även om man justerar för resultat på de nationella proven. En tänkbar förklaring är att de har en bättre relation till sina lärare. Samtidigt sägs det att män får högre lön än kvinnor för att de har en bättre relation till sin chef - att de är bättre på att prata för sin sak i arbetslivet. Män överskattar där sin förmåga, vilket skulle kunna bero på biologiska - förlåt, jag menade naturligtvis sociala faktorer, vilket leder till högre lön

Något händer alltså vid övergången från skolan till arbetslivet. I skolan är kvinnor uppenbarligen bättre på att argumentera för sin sak än i arbetslivet. Tror det här skulle kunna vara intressant att studera för genusforskarna. Om det är till nackdel för männen att vara stökiga och skrytsamma i skolan, varför är det då inte så i arbetslivet? Vill inte arbetsgivare - precis som lärare - ha skötsamma och anspråkslösa anställda/elever? Och borde då inte detta återspegla sig på samma sätt i lönenivåerna som i betygen?

Det är något med samhällets strukturer som gör att det försprång som kvinnor har i skolan inte håller i sig vid övergången till arbetslivet. Kan vi hitta den strukturella diskriminering som gör att den strukturella diskrimineringen inte håller i sig hela vägen tror jag att vi kan komma en bra bit på vägen mot att bibehålla den strukturella diskrimineringen så att den senare strukturella diskrimineringen (som går åt fel håll) kan upphävas.

Bara nu inte någon påpekar att analysen av den strukturella diskrimineringen tycks underordnad metastrukturer som gör att vi behandlar strukturell diskriminering olika beroende på vilken grupp den drabbar?

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Världen har aldrig varit så nära finansiell härdsmälta - Tankar om optimala bidragssystem »