Masker eller inte?

Monday 16 November, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Noterar att Sverige är ett av tre länder som *inte* rekommenderar användning av (andnings-)masker för att stoppa Covid-19. De övriga två är Grönland och Sudan.

(Jag använder här begreppet "mask" för såväl enkla kirurgmasker, masker med filter och riktiga FFP2- eller FFP3-masker, där effektivare förstås är bättre)

Detta kan tyckas som ett retoriskt konstaterande - om alla andra rekommenderar mask så måste väl dom andra ha rätt och vi fel? Men så behöver det inte vara. Det skulle kunna vara så att Sverige gör rätt och alla andra fel.

Personligen tror jag att sanningen ligger någonstans mellan obligatorium och ickerekommendation. Jag tror man når bäst resultat genom att rekommendera människor att använda andningsskydd för sin egen skull.

Även om det sociala trycket kan vara betydelsefullt tror jag det är viktigt att människor känner att dom sätter på sig mask för sin egen skull och inte för att skydda andra. Skälet är att det har betydelse *hur* man använder den. Använder man masken för att skicka en signal om att man anpassar sig till normen att bära mask är risken stor att man gör på fel sätt.

Ofta vill folk vara lite rebelliska och kanske ha masken på sned eller bara ha den ibland. Många tar av sig och sätter på sig masken i tid och otid. Det finns en strävan att signalera att man är "lagom" rebellisk. Därför är den pedagogiska biten viktig - att masken fungerar om man bär den på korrekt sätt och att den primärt är till för bäraren.

Sedan kan det säkert vara positivt om det uppstår en norm om att bära mask, men jag tror det lätt blir fel om man försöker tvinga fram normen - framför allt om man använder skarp lagstiftning i detta syfte. Då blir masken mer av en symbol. Om vi vill att den ska vara ett effektivt skydd för bäraren, med en positiv bi-effekt att den även skyddar omgivningen, bör användandet vara helt frivilligt.