Löfven regerar med Sverigedemokraternas motstånd

Tuesday 5 September, 2017

Det är fortfarande väldigt många samhällsdebattörer (läs: Anders LindbergAftonbladet)  som inte har förstått att Reepalus förslag reglerar avkastningen på operativt kapital och inte vinsten. Om regeringen hade beslutat att begränsa rörelsemarginalen till sju procent skulle detta förvisso ha ställt till problem, men det hade inte tvingat företagen att lägga ner sin verksamhet. Det speciella med Reepaluutredningens förslag är att regleringen som lades fram kommer att tvinga nästan alla välfärdsföretag att upphöra med sin verksamhet. Jag upprepar - om förslaget går igenom kommer företagen att tvingas lägga ner. Detta är ingen övning, det är skarpt läge.

Anledningen till att det trots allt inte är mer kaos än vad det skulle kunna vara är att alla är förvissade om att förslaget faller i Riksdagen.

Men tänk tanken att det inte gör det? Det handlar om hundratusentals elever, patienter och omsorgstagare som kommer att stå utan service. Att kommunerna och regionerna skulle kunna hantera en sådan situation är osannolikt. 

Regeringens agerande kan liknas med att regeringen lägger en proposition om att invadera Ryssland, men att den samtidigt hoppas slippa genomföra förslaget därför att den antagligen får majoriteten emot sig. 

Antagligen är nyckelordet. Socialdemokraterna har inga garantier från Sverigedemokraterna om att de kommer att stoppa förslaget. Skulle Jimmy Åkesson få för sig att stödja propositionen utbryter harmagedon. Då kommer S antingen att tvingas sopa upp resterna av den svenska välfärdsstaten eller omgående tvingas till reträtt. Hur ska han förklara för sina väljare att regeringen gjort helt om?

Stefan Löfven har sagt att han inte vill regera med Sverigedemokraternas stöd. Det han inte tänker på är att det kan vara precis lika farligt och vanskligt att regera med Sverigedemokraternas motstånd. Det finns nämligen inga garantier för att SD kommer att rösta emot regeringen, trots att de utfäst sig att göra det.