Lockdown - den goda fienden

Sunday 17 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Fanns det länder som klarade sig bättre än Sverige i våras? Jag skulle säga att alla länder klarade sig bättre än Sverige. Vi är ett glesbefolkat land som borde ha haft ungefär en fjärdedel så många fall som vi haft - rent statistiskt. Policy har betydelse. Googles data visar att vi hade de minst kraftfulla åtgärderna och det förefaller troligt att detta har påverkat utfallet.

Vi agerade också ganska långsamt. Vi arrangerade Melodifestivalen när spridningen pågick som mest. Vi gjorde mindre än andra länder för att minska rörligheten i samhället, begränsade exempelvis inte verksamheter där främlingar ofta möts och smittar varandra - så kallade smittspridningsnoder. Restauranger och affärer var öppna som vanligt.

Vi kan ha haft det något lättare nu under hösten - på grund av att fler var smittade och immuna. Det är den eftersträvade flockimmuniteten. Men tio procent med antikroppar gör inte jättemycket för spridningen, och antikropparna kom till en hög kostnad - sextusen döda.

Även förutan denna hjälp är det troligt att vi med relativt begränsade åtgärder skulle ha kunnat hålla nere smittan på en låg nivå. Vi agerade sent även under hösten, även om vi relativt andra länder nu slutligen lade oss på en mer restriktiv nivå. Alldeles oavsett hade det varit bättre att ta smällen nu under hösten, då dödligheten - tack vare förbättrad kunskap om sjukdomen - har minskat för dem som insjuknar och behöver vård.

Detta är fakta. Men när svenska företrädare för regeringen och Folkhälsomyndigheten frågas ut är svaret som ges ofta att Sverige inte bör genomföra en lockdown. Vad är då en lockdown? Definitionen glider. Lockdown verkar vara allt som går utöver det som Sverige gjorde.

Men det finns stora skillnader mellan hur andra länder agerade. Genomförde exempelvis Norge och Danmark lockdown?

Tror det är bäst att reservera begreppet för situationer då länder faktiskt tvingat medborgarna att stanna hemma. Som i Kina och Italien och Frankrike. Och med den definitionen har lockdowns tillämpats i få länder och under relativt kort tid. 

Lockdownen är den goda fienden. Ibland defineras lockdown som brutala nedstängningar, ibland som allt som går utöver det Sverige gjorde. Påståenden om att Sverige kunde gjort mer eller agerat tidigare besvaras med mantrat: "lockdowns fungerar inte".

Nej, de mest långtgående lockdownarna har ofta bara tillfällig effekt. Det visar forskningen. Men forskningen visar också att allt det som sker innan man behöver införa en regelrätt lockdown är ytterst effektivt för att begränsa smittspridningen. Åtgärderna för att öka den sociala distanseringen och eliminera smittspridningsnoder. Alltså alla de där åtgärderna som Sverige genomförde sent eller inte alls.