Ledarpodden om Sveriges väg framåt

Tuesday 1 September, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Medverkade i dag i Ledarpodden och samtalade om Folkhälsomyndighetens strategidokument tillsammans med Benjamin Kalischer Wellander och Lydia Wålsten. Min tes är att det här dokumentet borde ha funnits på plats redan i mars, liksom en hel del annat. Bortser vi från att dokumentet är senkommet är det en fullt godkänd övergripande strategi. Man ska fokusera på testning, smittspårning och klusterbekämpning. Man kan till och med tänka sig munskydd och appar vid festliga tillfällen.

Det här är saker som vårt södra grannland Tyskland hade på plats redan i mars. Men bättre sent än aldrig. Sverige kommer att behöva effektivisera sin smittbekämpning om viruset - som influensavirus ofta gör - börjar spridas mer under de kalla vintermånaderna.