Lagom är bäst - gäller även lockdown

Tuesday 13 October, 2020

Vissa länder i EU har nu ånyo pågående utbrott av Covid-19. Så - finns det någon gemensam nämnare för dessa? En möjlighet är att det handlar om länder som tidigare haft långtgående restriktioner, men som nu släppt på dessa. 

För att testa den hypotesen tog jag fram ett lockdownindex som visar hur mycket olika länder stängde ner ekonomin under vårens utbrott. De som stängde ner allra mest och som nu återgått till en mer normal hantering torde vara kandidater för nya utbrott.

För att rekapitulera - för nya läsare - de fyra faktorer som styr Covid-19 är i tur och ordning:

1) Befolkningstäthet

2) Luftfuktighet

3) Icke medicinsk intervention - också känt som social distansering.

4) Förvärvad immunitet i befolkningen - även känt som flockimmunitet.

Allt detta är belagt i vetenskapliga artiklar, men jag ska inte rada upp sådana här.

Lockdownindexet konstruerades genom att jämföra den genomsnittliga rörligheten under januari och februari vid transitpunkter enligt Apples mobildata med den genomsnittliga rörligheten mellan 26 mars och 26 april, alltså höjdpunkten för epidemin och alla lockdowns i EU.

Föga förvånande rörde sig spanjorerna och italienarna minst i förhållande till normalläget. De nordiska länderna hade betydligt lägre rörlighet än normalt, men inte alls samma nedgång som Italien, Frankrike och Spanien

Det visar sig att de länder som har nya utbrott också är länder som stängde ner ganska hårt i våras. Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Tyskland och Sverige hade alla index högre än 30. Inget av dessa länder har (ännu) fått ett nytt allvarligt utbrott. Bland de övriga länderna har många fått nya utbrott - det värsta i Tjeckien. Låg förvärvad immunitet är säkert en bidragande orsak till att det just är värst i Tjeckien - man hade nämligen en väldigt mild epidemi i våras, vilket kan bero på att man stängde ner innan viruset fått fäste på allvar. Spanien, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och, som nämnts, Tjeckien har samtliga mer eller mindre allvarliga utbrott.

Om förklaringen till de nya utbrotten hade varit flockimmunitet - eller bristande sådan - skulle de länder som hade minst antal dödsfall i våras ha drabbas hårt, inte de länder som hade flest dödsfall per invånare. Det vi ser är en annan process - det handlar om att vädret åter blivit gynnsamt för spridning av viruset, med låg absolut luftfuktighet, vilket gör att det krävs betydligt högre social distansering för att hålla nere smittspridningen.

Men den nivå på lockdown som många tillämpade i våras var inte långsiktigt hållbar. Länderna har släppt på restriktionerna och mobiliteten är nu närmast på normal nivå. Därför fortsätter epidemin där den slutade i våras - i de länder där befolkningstätheten och vädret ger förutsättningar för förnyad spridning.

I de nordiska länderna är befolkningstätheten helt enkelt inte tillräckligt hög för att viruset ska sprida sig, trots att vädret nu står på Covid-19:s sida. Det räcker därför med ganska milda restriktioner för att hålla smittspridningen på en låg nivå. Sverige och Norden har också fått igång testningen, så en stor andel av de smittbärande individerna plockas nu bort ur populationen innan de hinner smitta ner omgivningen. Tyskland har å sin sida haft en fungerande testapparat hela tiden - vilket förklarar att de, trots begränsade åtgärder för social distansering, klarar av att kontrollera smittan. Något som man för övrigt även lyckades med i våras.