Kvoten blir inte tillräckligt stor

Sunday 26 March, 2017

Dividerar man 244 000 med 400 000 blir kvoten 0,61. Sveriges Televisions nyhet om att 244 000 utrikesfödda fått jobb är givetvis positiv, men det innebär att bara 61 procent har fått sysselsättning. Sysselsättning är inte ens detsamma som ett reguljärt osubventionerat heltidsarbete.

En sak har man i alla fall rätt i - att timingen för den stora flyktingsvågen var extremt bra. Konjunkturen är rekordstark och förutsättningarna för att hitta jobb för de nya svenskarna är bättre än på mycket länge.

Om det bara inte hade varit för den svenska arbetsmarknaden. Minimilönerna är väldigt höga och det enda positiva med det är att alternativa anställningsformer kommer att ersätta de traditionella snabbare än vad som annars hade varit fallet. Om de nya svenskarna lyckas försörja sig med arbete kommer det att vara med arbetsinsatser som sker i otraditionella former. Som egen företagare, genom fakturering via aktörer som Cool Company eller via bemanningföretag. De traditionella jobben kommer nästan helt att försvinna om ingångslönerna ligger kvar på dagens nivå.

Kanske bör vi inte sörja detta. Synd bara om alla dem som tvingas leva utanför våra trygghetssystem - som är uppbyggda enbart för fast anställda. Det blir till att studsa mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och tillfälliga jobb. En besvärlig tillvaro, som kunde ha varit enklare och tryggare om den svenska modellen hade skrotats. Vilket borde skett för länge sedan.