Kommunerna behöver inte höja skatten

Sunday 7 February, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Har suttit och läst en bilaga till Långtidsutredningen 2019 i dag och noterar till min glädje att kommunerna inte behöver höja skatten de närmaste åren. Det kan tyckas förvånande, men beror intressant nog på att pensionssystemet går med en procents överskott. Detta innebär i sin tur att staten kan gå med underskott och därmed höja statsbidragen tillräckligt för att täcka de demografiskt betingade ökningarna av välfärdsutgifterna.

Den enda haken är att detta enbart gäller om vi nöjer oss med dagens nivå på välfärdstjänsterna. Traditionellt har vi inte gjort det, utan låtit kostnaderna öka med 0,5 procentenheter mer. Enligt Wagners lag ökar nämligen efterfrågan på välfärd när inkomsterna stiger.

Det finns för övrigt en hake till. Om man ska få fler att jobba i välfärden kommer man att behöva höja lönerna där. Det kostar ytterligare en halv procentenhet.

På ett eller annat sätt lär pengarna tas fram, frågan är bara hur? Antingen höjer kommunerna skatten eller också får medborgarna betala själva. Ett sätt är att som med äldre-RUT öppna upp alternativ till den kommunala omsorgen. En annan, och kompletterande, väg är att introducera mer av försäkringstänkande i sjukvården.

Omöjligt, tycker somliga. Då blir det som i USA. Då får dom fattiga ingen sjukvård. Men faktum är att försäkringsmodeller är vanligare än rent skattefinansierade system. Holland, Schweiz, Tyskland och Frankrike är knappast mindre av välfärdsstater än Sverige - bara för att de har försäkringsinslag.

Hur som helst, vill vi ha den kvalitet på välfärden som vi nog vill så gäller det att tänka till. Har vi råd att höja kommunalskatterna ytterligare eller tror vi att högre skatter kan leda till negativa konsekvenser? Det kan vara väl värt att fundera på alternativ, också därför att privat finansiering i många fall kan stimulera till nya lösningar. Är det exempelvis en slump att nätläkartjänsterna inte uppfanns av regionerna eller att äldre-RUT används när reglerna för den kommunala hemtjänsten upplevs som alltför stelbenta?