Koldioxidutsläppen gör världen grönare

Saturday 30 October, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Mätningar visar att världen har blivit grönare sedan 1980. Det handlar bland annat om att ny växtlighet spirar runt Sahara, i östra Europa och i Kina. Ökningen är så stor att den sannolikt sänker jordens medeltemperatur. Effekten kan mellan 1980 och 2020 ha uppgått till minus 0,2 grader.

Det har med utgångspunkt i mätningarna även gjorts prognoser för framtiden - vad skulle hända om utsläppen följde det mest extrema scenariet i IPCC:s rapporter - det så kallade RCP 8.5-scenariet?

Speciellt påtaglig blir effekten av koldioxiden i arktiska områden, men de flesta delar av jorden kommer att bli grönare. I arktiska områden kommer ökningen av mean leaf area index att bli 40 procent, medan den stannar vid fem procent i tropikerna. Brasilien, Nordafrika och Mexiko kan få en minskad växtlighet, men aggregerat kommer de gröna områdena att växa i samtliga klimatzoner.

Nu är RCP 8.5 ett extremt osannolikt scenario. Det bygger på mycket hög befolkningstillväxt och att den tekniska utvecklingen är svag vad avser ickefossila energikällor (inklusive kärnkraft förstås). Men det säger något om koldioxidens starka påverkan på växtligheten - gasen fungerar som ett potent gödningsmedel.

Kanske förklarar global greening även att koldioxidutsläppen så här långt inte bidragit till att höja temperaturen med mer än 0,15-0,20 grader per decennium de senaste 40 åren? Om det nu huvudsakligen är koldioxiden som ligger bakom den uppgång på 1,2 grader som skett sedan förindustriell tid fram till i dag.