Klarar regionerna vaccineringen?

Monday 18 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Ser att många oroar sig för om sjukvården ska kunna vaccinera hela landets befolkning. Men varken företrädare för Sveriges kommuner och regioner eller vaccinsamordnaren tror att det är något problem.

Att vaccinera 200000 personer per dag låter givetvis som mycket. Men är det så när man bryter ner uppgiften på svenska kommuner?

Låt oss ta Arvika kommun som exempel. Kommunen har 28000 invånare. Bryter man ner antalet vaccineringar på kommunal nivå blir uppgiften för Arvika att vaccinera 200000*(28000/10000000)=560 personer om dagen. En skicklig sjuksköterska kan vaccinera 100 personer om dagen. Så det behövs sex personer som varje dag sitter och vaccinerar kommunens befolkning. Tolv sköterskor lär klara av att utföra uppgiften - och man kan säkert hitta pensionerade sjuksköterskor som ställer upp.

Känns det som en oöverkomlig uppgift? Nej, det gör det förstås inte. Så frågan är varför oron över huvud taget har uppkommit? Det är inte speciellt många lådor vaccin och det är inte speciellt många stick. I jämförelse med vad som varje dag utförs i en vanlig livsmedelsbutik krävs det väldigt lite logistik för att slutföra uppgiften.

Det som *är* fascinerande är att en del länder faktiskt har haft problem att leverera, bland annat USA och Frankrike. Min teori är att det ofta handlar om oförmåga att delegera. När allt styrs via direktiv stannar arbetet upp och det blir svårt att utföra sådant som går utanför den reglerade sfären.

När problem som uppstår lokalt måste lösas centralt tar det lång tid. Centralstyrning anses vara ett sätt att rationalisera genom att utnyttja stordriftsfördelar. Men det kan också vara ett sätt att fördröja processer genom att förlänga beslutsvägarna.

Det här är ett av många skäl till att decentraliserade strukturer ofta är effektivare än centrala. Det är också därför som samhället inte är organiserat som en enda stor hierarki - där statsministern sitter i toppen och styr. Beslut fattas sällan på en högre nivå än vad som är absolut nödvändigt. Och därför är det ingen som på förhand kan säga hur vaccinationerna kommer att genomföras - de kommer nämligen att genomföras på olika sätt. Det alla däremot är överens om är att de ska genomföras - ingen kan dock svara på hur, och ska kanske inte kunna göra det heller.