Klan bara ett nytt ord

Sunday 13 September, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det talas mycket om klaner nuförtiden. Men är det något nytt? Maffian i USA - den kanske mest ikoniska brottsorganisationen - hade en etnisk bakgrund. Corleone -ehuru fiktivt - är inte ett renodlat amerikanskt namn ...

För att förstå klanen bör man nog fundera över vilka funktioner den klassiska maffian tillhandahåller. För det första social trygghet, för det andra arbetstillfällen, för det tredje en karriärväg. 

En nation är också en klan - men en klan där alla medborgare är medlemmar. Är nationen demokratisk finns även maktdelning, rättsväsende och yttrandefrihet. Klanen är ett alternativt samhälle, med mindre välutvecklade institutioner, som ändå uppenbarligen tillhandahåller något som nationen inte förmår.

Det demokratiska samhället kan i princip erbjuda allt som klanen kan - så länge vi talar om legala transaktioner. Så väljer någon klanen framför det öppna samhället beror det på att klanen erbjuder förmåner som det vanliga samhället inte kan erbjuda. Den kriminella marknaden är förutsättningen för att någon ska ha råd att välja klansamhället. Och den kriminella marknaden omfattning beror i sin tur dels på hur mycket av värdeskapande transaktioner som är förbjudna och som bara kan ske på den kriminella marknaden, dels på hur mycket klanen kan tillskansa sig från det övriga samhället i noll- eller minussummespel som stölder och utpressning. 

Den kriminella marknaden kan därför begränsas på två sätt:

1) Genom att tydligt och systematiskt avgränsa vad som är kriminellt.

2) Genom att bekämpa det som definieras som kriminellt.

En politik som kriminaliserar det som inte tillför samhället värde och som ägnar stor energi åt att se till att sådana aktiviteter inte äger rum är antagligen den bästa strategin för att motverka klansamhället - ett begrepp som egentligen bara är ett nytt namn för en väldigt gammal företeelse. Maffian trängdes tillbaka när polisen taggade upp och alkoholförbudet avskaffades.

Samma sak med dagens maffia. Det måste vara jobbigt att vara kriminell och enkelt att vara laglydig och att ta ett hederligt arbete om man vill komma till bukt med klanerna.