Kan Google smittspåra hela världen?

Saturday 4 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Google har en tillgång i smittspårningssammanhang som ingen annan, mig veterligen, har. De har tillgång till mobilanvändares fullständiga platshistorik, i alla fall för de användare som har platshistoriken påslagen. Genom att köra platshistoriken baklänges kan man därmed i teorin smittspåra hela det svenska folket på några sekunder och meddela användare om de utsatts för risk att bli smittade.

Det enda man egentligen behöver göra är att koppla historiken till en identitet och ett positivt test för Covid-19. Rent tekniskt går det att lösa genom att en person som är inloggad på Google också verifierar sin identitet i en app som är kopplad till Bank-ID, exempelvis 1177-appen. Man får då en koppling mellan individen och diagnosen.

Precisionen i platshistoriken beror givetvis i sin tur på om användaren har GPS påslagen, men det är väl som med all statistik - man får beräkna sannolikheter. 1177-appen kan sedan göra en sannolikhetsbedömning baserat på vilka personer som man har varit nära. Telefonen laddar upp positionen i princip var femte minut, även om det finns risk för så kallad "GPS-drift", speciellt inomhus. Så någon exakt positionsbestämmelse är svår att göra, även om det går att komma väldigt nära i sannolikhetstermer.

Sedan är integritetsfrågan också viktig att belysa. Är det rimligt att avslöja diagnosen Covid-19 för Google? Vi får konstatera att företaget redan vet vad vi gör - vilket egentligen är den känsliga biten. Att någon fått Covid-19 är inte speciellt känsligt, till skillnad från om en person fått HIV eller någon annan av alla dessa anmälningspliktiga sjukdomar.

Sedan är det inte säkert att GPS är den bästa metoden för att spåra i vilket fall som helst. En säkrare indikator kan vara om själva telefonerna befinner sig närmare varandra än två meter, vilket möjligen kan avgöras på andra sätt än genom GPS (eller det mer precisa systemet Galileo). Bluetooth eller WiFi-signalen skulle kunna utgöra en kompletterande indikator, även om jag inte vet exakt hur.

Att det finns ett stort värde i att samla informationen står klart. Feretti m fl (2021) har beräknat att Covid-19 kan sprida sig även om man helt eliminerar alla symptomatiska personer genom att placera dem i karantän. Med elektronisk smittspårning går det att utföra det arbete som traditionellt tar veckor på bara några sekunder. I samma ögonblick som en person registreras som smittad kan sannolikheter för att miljoner andra människor också är smittade beräknas och de som har en högre sannolikhet än ett visst värde kan rekommenderas att ta ett test.

Det förefaller osannolikt att Covid-19 skulle kunna sprida sig om smittspårningen verkligen var momentan. Det är i och för sig möjligt att vi klarar av att få ner smittan till låga nivåer även med traditionella metoder, men sedan är utmaningen att hindra spridning från importerade fall och att identifiera kluster i landet. Jag skulle tro att mobiltelefonen kommer att vara en avgörande faktor och att modern smittspårningsteknik har kapacitet att eliminera ännu farligare virus än det som vi nu måste hantera.

På den här sidan finns för övrigt några av de appar som använder Galileo för smittspårning och annan informationsbearbetning.