ekonomi

Kan en riksdagsledamot få socialbidrag?

Bild: 2017-03/dsc02776.jpg

Nej, jag tänker inte på en före detta ledamot eller en ledamot som gjort något dumt och tagit time-out. Jag funderar på om det är teoretiskt möjligt att en riksdagsledamot som tar emot fullt riksdagsarvode skulle kunna få socialbidrag. För att ta reda på det måste vi först räkna ut ledamotens nettolön. Bruttolönen uppgår i dag till 64 700 kronor i månaden. Går vi in i skattetabellen ser vi att ledamoten ska betala 24 054 kronor i skatt. Nettolönen blir 40 646 kronor.

Sedan kan vi göra några antaganden. Vi antar att ledamoten bor i Norra Djurgårdsstaden i en fyra för 16 400 kronor. Hen har en sambo som inte arbetar och tillsammans har de tre barn - 13, 15 och 17 år gamla. 

Först börjar vi med att räkna ut riksnormen för familjen. De personliga omkostnaderna för barnen är 3 090 för den yngsta och 3 500 för de båda äldre. Sammanlagt 10 900 i personliga omkostnader. De personliga omkostnaderna för de vuxna är 5 320 kronor. Och de gemensamma hushållskostnaderna är 1 720 kronor. 

Det blir 17 940 kronor totalt. Detta ska räcka för familjen att leva på. Dom får också barnbidrag och flerbarnstillägg på 3 754 kronor. Det kan vi dra ifrån riksnormen och får då 14 186 kronor. Sedan ingår skälig hyra i riksnormen och då är vi uppe på 30 586 kronor. Jo, 16 400 kronor är faktiskt skälig hyra för en trebarnsfamilj i Stockholm (se källor nedan).

Nettolönen på 40 646 kronor ska sedan justeras med 25 procent. Denna regel infördes 2013 för att stimulera personer som har försörjningsstöd att arbeta några timmar extra. Det innebär att vi från nettoinkomsten måste dra 10 161 kronor för att få fram underlaget för att bedöma om ledamoten har rätt till försörjningsstöd. 40 646 minus 10 161 blir 30 485.

Nu är vi klara. Riksnormen för vår familj bestående av en riksdagsledamot, en sambo och tre barn är 30 586 kronor vilket innebär att vår ledamot har rätt till 101 kronor i ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, det vi förr kallade socialbidrag.

Källor: Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning om vad som enligt Stockholms Stad är "skälig" hyresnivå, Försäkringskassans riktlinjer för högsta godtagbara bostadskostnad i Storstockholm.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Kvoten blir inte tillräckligt stor - Här kommer den svenska välfärden att krackelera »