Jordens undergång är inte nära

Tuesday 4 May, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

När man ser nyhetsinslag om global uppvärmning är det lätt att få intryck av att jorden är på väg att gå under. Så är det dock inte riktigt. Björn Lomborg konstaterar i tidskriften "Technological Forecasting and Technological Change":

"Arguments for devastation typically claim that extreme weather (like droughts, floods, wildfires, and hurricanes) is already worsening because of climate change. This is mostly misleading and inconsistent with the IPCC literature. For instance, the IPCC finds no trend for global hurricane frequency and has low confidence in attribution of changes to human activity, while the US has not seen an increase in landfalling hurricanes since 1900. Global death risk from extreme weather has declined 99% over 100 years and global costs have declined 26% over the last 28 years."

Jo, den globala medeltemperaturen på jorden - som genom historien varierat från 10 grader till 28 grader och i dag ligger på 15 grader - har de senaste fem decennierna ökat med en grad. För närvarande uppgår ökningstakten till 0,14 grader per decennium och ökningen har - trots stigande koldioxidutsläpp - avtagit. En fortsatt ökning i samma takt utgör knappast något allvarligt hot mot mänskligheten. Tvärtom vad många får intryck av är havsnivåhöjningarna måttliga och polarisarnas växer årligen till ungefär samma utbredning som alla andra år.

Tar man del av fakta om den globala uppvämningen är det väldigt lite som inger oro. Man skulle förstås kunna måla upp ett scenario där Kina börjar utnyttja de enorma kolresurser som finns där eller i stor skala börjar använda fracking. Då skulle koldioxidutsläppen kunna fortsätta att öka kraftigt - liksom koldioxidhalten i atmosfären.

Det vore sannolikt inte ett bra utfall. Men det är ett osannolikt scenario som bygger på att de fossila energikällorna även om 50 år är billigare än exempelvis solenergi. Jag håller inte det för ett sannolikt scenario, även om ett totalitärt samhälle som Kina givetvis kan göra saker som skulle vara otänkbara i demokratier.

Fokus borde därmed mer riktas på att förhindra att Kina och Indien bygger ut sin kolkraft - något som lär kräva konsumtionsbaserade koldioxidskatter på all vår konsumtion - även den som bygger på import. Dessa skatter bör givetvis vara lika höga oavsett i vilket land utsläppen sker och proportionella mot storleken på de koldioxidutsläpp som konsumtionen ger upphov till.