Investeringsbosparande - en reform alla vinner på

Tuesday 18 May, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Nationalekonomer förespråkar ofta ett återinförande av fastighetsskatten. Till skillnad från reavinstskatten har denna nämligen inte lika stora snedvridande effekter. Problemet är att skatten i många fall slår hårt mot pensionärer med låg inkomst och i praktiken innebär en konfiskation av egendom.

Det intressanta är att det är möjligt att införa en fastighetsskatt helt frivilligt och utan att pensionärerna med hus i skärgården drabbas. Trolleri? Ja, nästan. Men det är ett beprövat trolleri som redan genomförts en gång.

Den första januari 2012 beslutade staten att införa en ny sparform - investeringssparkontot. Sannolikt skulle det inte ha blivit någon reform om det inte redan innan dess hade funnits kapitalförsäkringar som fungerar på ett liknande sätt.

Ett investeringssparkonto kan innehålla räntebärande papper, aktier eller fonder. Men i dag kan man inte lägga in en lägenhet eller en fastighet i investeringssparkontot. Till skillnad från en kapitalförsäkring är det dock spararen som äger investeringssparkontot - inte någon utomstående aktör (typ försäkringsbolag).

Det gör konstruktionen idealisk även för lägenheter och fastigheter - åtminstone så länge dessa ägs av fysiska personer. Schablonskatten på tillgångar som ligger på ett investeringssparkonto är i dag 0,375 procent och varierar med statslåneräntan (siffran korrigerad efter synpunkter).

Om det blev möjligt att lägga in lägenheter och fastigheter i ett investeringssparkonto skulle staten få skatteintäkter motsvarande 0,375 procent varje år - alltså ungefär lika mycket som en låg fastighetsskatt skulle dra in. Visserligen förlorar staten intäkter på reavinst. Men schablonskatten räcker väl för att kompensera för den förlusten på aggregerad nivå.

Fördelarna är betydande. Husägare kommer inte längre att behöva ta hänsyn till kostnaden för reavinstskatten. Det gör att fler kommer att välja att flytta till boenden med färre kvadratmeter, något som lär öka utbudet av fastigheter och lägenheter påtagligt.

Så varför har denna reform inte redan genomförts? Faktum är att jag inte har en aning, det är nämligen en reform som alla vinner på. Om jag får namnge den vill jag kalla den för "investeringsbosparande".