Inverterad avkastningskurva i USA

Tuesday 4 December, 2018

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Teoretiskt sett bör korta räntor alltid vara lägre än långa räntor om den ekonomiska utvecklingen förväntas vara stabil. Om de långa räntorna är betydligt högre än de korta räknar marknaden med en positiv ekonomisk utveckling.

Mer sällan hamnar de korta räntorna över de långa. Det händer nästan bara när ekonomin är på väg att dyka och marknaden har därför en närmast vidskeplig inställning till den inverterade avkastningskurvan. Den som först ser en invertering slänger sig på terminalen och säljer det hen kan.

I USA är avkastningskurvan delvis inverterad, vilket ses som ett dåligt omen. Förra gången hände det 2005 - och även då för tvååriga respektive femåriga obligationer. Att recessionen kom 2008 var därmed perfekt timing och exakt det avkastningskurvan förutsåg tre år tidigare.

Det som komplicerar bilden en aning är att Federal reserve köpt på sig stora mängder obligationer och nu säljer tillbaka dessa till marknaden. Utbudet kan bidra till att avkastningskurvan inte inverterat tidigare och högre upp.

Rent statistiskt tar det i snitt fem månader från en inverterad avkastningskurva tills börsen når sitt maximum. Därefter tar det ytterligare tio månader tills recessionen är här. En annan faktor att ta hänsyn till är att - när man ser till P/E-tal - börsen aldrig varit så högt värderad inför en väntad nedgång. Uppgången de senaste tio åren är  oöverträffad.

Det här är en samling fakta som lär göra marknaden allt mer nervös framöver. Man vet att en nedgång kommer och värderingarna talar för att nedgången blir stor.