Inflationen - en olycka som väntade på att hända

Thursday 25 February, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

IT-sektorn drabbas hårt av signaler om stigande inflation. Den amerikanska tioåriga statsobligationen har nu nått en ränta på 1,49 procent. Väldigt lågt historiskt sett, men ändå en signal om att inflationen inte är död.

Så vad händer när stimulanspaket sjösätts och ekonomin tar fart i takt med att Coronaviruset tappar mark? Tja, bara det som alla bör förvänta sig - att priserna stiger.

Men under de senaste tio åren har inflationsförväntningarna ständigt kommit på skam. Och marknaderna har börjar förvänta sig att det ska förbli så. Trots allt har Japan haft nollinflation och extremt låga räntor under snart tre decennier.

Fast vem vet. Inflationen kanske bara vilade sig. Det kanske var exceptionella omständigheter som gjorde att inflationen under ett par decennier var rekordlåg. Och kanske är situationen på väg att normaliseras. Precis som den har normaliserats förr efter långa perioder med låg inflation.