Indien på tur att drabbas av energibrist

Monday 4 October, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Financial Times skriver att Indien är nästa land som kommer att drabbas av energibrist.

"The shortage now raises the prospect of imminent, large-scale power cuts, higher consumer electricity prices, or a hit to power generators’ bottom lines, in an economy where coal-fired plants now account for around 66 per cent of power generation, up from around 62 per cent in 2019."

Samtidigt som EU och USA minskar sitt kolberoende har alltså Indien ökat sitt beroende av denna energikälla. Deras problem, säger ni. Fast kanske inte bara.

Utbudschocker har nämligen en tendens att sprida sig. Kol, naturgas och olja säljs på internationella marknader. Blir det brist i Indien återspeglas det i resten av världen.

Och egentligen är det inte riktigt sant att EU dragit ner på kolanvändningen. Om vi köper varor från Indien och Kina som producerats med hjälp av energi som framställs med hjälp av kol så konsumerar även vi - indirekt - kol. Det är vår konsumtion som gör att Indien och Kina bygger kolkraftverk. Dom gör det för att kunna exportera varor till oss. Och ju högre skatter vi lägger på vår egen produktion, desto mer av denna flyttar till Kina och Indien.

Skälet till bristen är ironiskt nog energiomställningen. Väldigt få vill i dag satsa på energiproduktion, oljeprospektering och kolbrytning. Vi har trott att alternativa energikällor snabbt skulle kunna ersätta de fossila. Men det har aldrig varit en realistisk plan. Nu biter verkligheten oss där bak. Den här vintern kommer att bli tuff.