Indien och Covid-19

Monday 29 June, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien. Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien.

Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad senare var antalet 400. Det implicerar ett R-tal på strax över 1,0, kanske 1,2.

Ser vi till antalet fall är utvecklingen likartad. Antalet fall fördubblas på en månad, vilket är oerhört långsamt med tanke på att en person som blir smittad av Covid 19 i snitt för viruset vidare efter sex dagar.

Det märkliga är att processen pågått i 100 dagar redan och att man inte får någon explosiv ökning i likhet med New York eller Lombardiet - trots att Indien är ett av världens mest tätbefolkade länder.

Samtidigt är en exponentiell ökning alltid exponentiell och om ökningen inte avstannar kommer en mycket stor andel av befolkningen till slut att bli smittad.

Antagligen fångar det indiska sjukvårdssystemet bara upp en väldigt liten del av de smittade, men även om det bara är en tiondel så många som i New York som upptäcks är 400 personer av 1,4 miljarder en oerhört liten andel av hela befolkningen. Om smittan dubblas på en månad kommer det att ta ett år innan hälften av befolkningen drabbats av viruset.

Nu är frågan - kommer viruset att sluta sprida sig innan en betydande andel av befolkningen blivit drabbad och när händer i så fall detta? Precis som i andra länder har Covid-19 drabbat tätbefolkade regioner, som New Delhi, hårdare än glesbygden.

Eftersom det krävs så oerhört lite för att R-talet ska hamna under 1,0 när det bara ligger på 1,2 i dag skulle man kunna tro att smittan avstannar när viruset spridit sig till de mest tätbefolkade delarna. Men med tanke på att Covid-19 klustrar är det kanske fel att använda traditionella modeller för att beskriva spridningen. 

Egentligen är det bara verkligheten som kan ge oss facit. Med tanke på den långsamma spridningen kan en oerhört liten skillnad i exempelvis väderleksförhållandena ge en väldigt stor förändring av spridningstakten. Vad som händer återstår att se.