Hur fördelas vaccinet?

Wednesday 17 February, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Känner att jag måste klarlägga några saker angående vaccineringarna i landet. Den första handlar om hur många doser som de olika regionerna fått och om någon region missgynnas. Svaret är att doserna så här långt fördelats efter hur många invånare över 65 år som respektive region har. Det innebär att Uppsala får färre doser per invånare än Västerbotten. Inget konstigt med det dock.

Den andra frågan är om doserna används. Och svaret är JA. Men logistiska problem och det faktum att det är olika typer av vaccin gör att det kan uppstå viss fördröjning. Detta spelar dock inte så stor roll - fördröjningen är sannolikt inte längre än ett par veckor och alla levererade doser kommer att användas. Även om Stockholm ligger efter för närvarande finns goda möjligheter att ta igen detta under våren.

Om verkliga problem uppstår lär det bli när den stora massan ska vaccineras, alltså alla under 65 år. Den processen kan behöva gå verkligt snabbt i och med leveranserna blivit något fördröjda. Det är inte givet att regionerna klarar av detta på utsatt tid.