Har Irland knäckt den andra vågen?

Monday 26 October, 2020

Tittar på data från Irland och noterar att vissa data - om de är korrekta - antyder att epidemin avtar. Om så är fallet kan Irland lite oväntat vara det första land som knäckt den andra vågen. Det är siffran över andelen positiva tester som får mig att misstänka att det bär av nedåt.

Men även statistik om social mobilitet och antalet inlagda på sjukhus och i intensivvård antyder en vändning. Apples mobilitetsdata visar att Irland trots en ganska blygsam nivå på epidemin har minskat rörligheten med närmare 50 procent - beroende på vilken basnivå man utgår från. Eftersom mobiliteten har ett samband med R - spridningskoefficienten - talar mycket för att man tagit ner R en bit under 1,0.

Vad som fått irländarna att bekämpa viruset med sådan frenesi är något oklart. Läser man irländska tidningar framgår dock att krismedvetandet är stort. Landets krisbekämpningsorgan har rekommenderat att landet intar den högsta nivån av beredskap - nivå 5 - vilket innebär en strikt lockdown och att befolkningen inte ska bege sig längre än fem kilometer från hemmet.

Tonen är betydligt lugnare i Sverige, trots att utvecklingen ser sämre ut här. Vi har visserligen ännu så länge bara hälften så många fall per dag och miljon invånare, men trenden uppåt är betydligt brantare. Irlands nivå är bara 2,5 veckor bort för Sveriges del om det fortsätter som nu.

Så frågan är vad vi ska göra för att ta ner R under 1,0? En billig åtgärd vore måhända att rekommendera munskydd i offentliga miljöer. Om rådet följs skulle det på marginalen kunna sänka R. Man kan också tänka sig rekommendationer om att i möjligaste mån eliminera fysiska möten som skulle kunna ske via Zoom eller Teams. Nu är det inte så lång tid kvar innan ett vaccin kan distribueras, så det vore nog värt att göra en sista ansträngning. Så kan vi dessutom få lite julefrid - om vi är framgångsrika i smittbekämpningen.