ekonomi

Har den kanadensiska bostadsbubblan spruckit?

Bild: 2017-05/imgp2048.jpg

Canadas Mortgage and Housing Corporation (CMHC) är en facilitet som till sin konstruktion ter sig förvillande lik de mer kända amerikanska motsvarigheterna Fannie Mae och Freddie Mac. Institutets syfte har varit att försäkra långivare som lånar ut till låntagare med tvivelaktig kreditvärdighet.

Men till skillnad från dessa mer kända motsvarigheter klarade sig CMHC utan problem genom finanskrisen 2008. Man fortsatte att bevilja försäkringar för dåliga lån och paketera dessa i värdepapper. Det var märkligt nog inte förrän 2012 som somliga började inse att verksamheten skulle kunna orsaka problem.

Visselblåsaren David LePoidevin, som då var anställd vid National Bank Financial Group, pekade på att allt nog inte stod rätt till. Han blev snabbt nedtystad av sina chefer, men inte långt därefter började myndigheterna agera. Man tillsatte en ny chef för CMHC, Evan Siddall, som åtminstone retoriskt ändrade riktning.

Fram till 2012 var insitutet närmast en svart låda. Efter Siddalls tillträde fick institutet utökat ansvar för den finansiella stabiliteteni landet. Som att sätta bocken till trädgårdsmästare, skulle man kunna tycka. Bankerna vågade inte kritisera CMHC eftersom de var beroende av insitutets försäkringar. Siddall har varit mer öppenhjärtig, men frågan är om det inte redan är för sent.

Kanadas största hypoteksinstitut har hamnat i en prekär ekonomisk situation. Problemen började när det visade sig att tio procent av de lån som beviljats byggde på falska underlag.

Så, varför ska vi svenskar intressera oss för den kanadensiska bomarknaden? Kanske för att Stockholm enligt banken UBS är den tredje mest övervärderade bostadsmarknaden i världen. Uppstår det problem i Vancouver skulle det kunna uppstå problem här.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Varför går politikerna över ån efter vatten? - Stäng gränsen - för IS-resenärerna »