ekonomi

Grundavdraget som blev kvar

Bild: 2017-02/dsc01103.jpg

Har frågat runt om det är någon av mina bekanta som kommer ihåg varför grundavdraget fick den utformning som det har i dag. Grundavdraget är mindre debatterat än jobbavdraget, men har trots det stor betydelse för vårt val mellan att arbeta eller inte.

Grundavdraget är värt 10 000 kronor för personer som har låg inkomst och ökar successivt till omkring 35 000 vid en inkomst på 150 000, för att därefter åter sjunka till 10 000 vid högre inkomster. 

Den här konstruktionen är idealisk om man vill skapa stora marginaleffekter, alltså göra det olönsamt att arbeta, i inkomstläget 150 000 till 250 000. Men varför skulle man vilja det?

Det är svårt att förklara grundavdragets utformning, rent skattetekniskt. Att avskaffa grundavdraget i dag skulle i praktiken vara som att införa ytterligare ett jobbavdrag. Ändå är det inget politiskt parti som förespråkar ett avskaffande - och jag tycker det är en gåta, speciellt som den stora invandringen har gjort det än viktigare att ta ner marginaleffekterna i just detta inkomstläge.

En tanke om man vill införa negativ inkomstskatt vore att utnyttja grundavdragets besynnerliga utformning för att finansiera en långsammare avtrappning av den negativa inkomstskatten. Det finns i dag ett system för att avtrappa försörjningsstödet långsammare, men jag tvivlar på att den modellen är speciellt effektiv. Grundavdraget har till sin konstruktion samma utformning som en negativ inkomstskatt skulle ha - men slår ganska slumpmässigt, speciellt när det kombineras med jobbavdraget.

Tanken att kombinera försörjningsstöd och grundavdrag till en enhetlig modell är alls inte orealistisk och skulle i stor utsträckning vara självfinansierande. Grundavdraget är i nuvarande utformning både dyrt och skadligt - sett ur ett arbetsutbudsperspektiv. Men sannolikheten för att något av våra politiska partier skulle göra något konstruktivt för att kombinera två dåliga system till ett bra är väldigt, väldigt låg.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Höger har blivit vänster - Gå med i Hemvärnet »