Gapminder och svensk Coronastrategi

Tuesday 24 November, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det är svårt att jämföra olika länders strategier för att hantera Covid-19 eftersom det inte bara handlar om vad man har gjort utan även när. Ett sätt att få in den dynamiska aspekten är att använda Gapminder - ett gratis presentationsverktyg som ursprungligen användes av Hans Rosling för att illustrera hur världen förändras.

Gapminder kan dock användas till allt möjligt och det passar väldigt bra för att analysera olika länders strategier för att hantera Covid-19. Har därför matat in data från OurWorldInData.org för att se hur social distansering påverkar antalet smittade över tid. Resultaten är intressanta och visar - tror jag - varför Sverige fick så många fler dödsfall i sjukdomen än jämförbara länder.

Dataserierna jag använt är dels antalet dödsfall per dag och miljon invånare utjämnat över sju dagar på X-axeln, dels nivån på den sociala distanseringen på Y-axeln. För att mäta den sociala distanseringen använder jag Googles data om hur mycket invånare i olika länder stannar hemma varje enskild dag sedan början av epidemin.

Det gör att man kan följa hur de olika länderna reagerar (eller inte reagerar) när smittan ökar.

Resultatet är intressant. Länderna rör sig i allmänhet motsols i diagrammet, och cirklarna blir större ju mer de olika länderna drabbas av viruset. Några länder reagerar snabbt - vilket man kan se genom att de rör sig snabbt uppåt i diagrammet innan antalet fall blivit stort. Bland dessa länder återfinns Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Några länder får en explosiv smitta och rör sig snabbt högerut och därefter snabbt uppåt. Bland dessa länder finns Italien och Frankrike.

Sedan finns det två länder som reagerar anmärkningsvärt långsamt; Storbritannien och Sverige. I båda fallen rör sig länderna högerut (smittan ökar) och Storbritannien vidtar sedermera åtgärder som gör att landet rör sig uppåt. Sverige tycks inte ha en lika våldsam spridning, men rör sig ändå en bra bit högerut.

Det intressantaste är kanske det som händer sedan. Medan nästan alla andra länder rör sig tillbaka vänsterut - även de mest drabbade - ligger Storbritannien och Sverige kvar och får en väldigt långdragen process. Till slut är Sverige ensamt kvar.

I allt väsentligt är det denna långsamma återgång som förklarar att Sverige fick så många fler dödsfall än jämförbara länder. Det troliga är att det är Sveriges speciella strategi som leder till utfallet - att inte ta ner kurvan, utan att bara platta ut den. 

Att det kan uppstå så stor skillnader mellan länder trots ganska små skillnader i policy beror på att smittspridningen gärna hittar hörnlösningar. Om R är mindre än 1,0 minskar antalet fall, om R är större än 1,0 ökar antalet fall exponentiellt. Klicka på den här länken för att se simuleringen på YouTube.