friskvård

Gå med i Hemvärnet

Bild: 2017-02/100-2936.jpg

Läser en, i och för sig två år gammal, undersökning om försvarsviljan i olika länder och konstaterar att oväntat många svenskar är beredda att försvara sitt land. Kanske har det att göra med att försvaret är en folkrörelse. Hemvärnet med 20 000 frivilliga utgör större delen av det svenska försvaret.

Själv halkade jag in på den banan av en slump för några år sedan. Trots att jag gjort militärtjänsten 1987 och muckat som sergeant fick jag för mig att söka till GU-F - grundutbildning för frivilliga. Det är en tvåveckorsutbildning som sammanfattar det mesta som hör det gröna livet till. Sjukvård, CBRN, förläggningstjänst och vapentjänst. Jag tillhörde väl inte de yngre på kursen, men spridningen åldersmässigt är förhållandevis stor.

Två år därefter gick jag stabsassistentutbildningen, som omfattar signalering, karttjänst, kryptering och en hel del annat. Numera är jag aktiv i ett av Sveriges hemvärnsförband och deltar årligen på krigsförbandsövning.

Många tror nog att det är en speciell typ av personer som ägnar sig åt Hemvärnet. Men det är just det det inte är. I Hemvärnet finns ett tvärsnitt av befolkningen och det tycker jag är ett bra skäl att engagera sig - så att man får träffa personer med en annan bakgrund än den man själv har.

Om ni funderar på att gå med finns det i huvudsak två vägar - som specialist och som skyttesoldat. Väljer man specialistspåret börjar man med GU-F för att sedan göra en befattningsutbildning. Båda utbildningarna tar två veckor heltid.

Ersättningen är skral, men det är inte därför man engagerar sig. Det är för att vara med om något som man inte skulle få vara med om annars. Mer information finns på den här sidan.

Hemvärnet samarbetar nära med drygt 18 andra frivilligorganisationer. Frivilliga automobilkåren, Frivilliga flygkåren, Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund, Frivilliga radionorganisationen, Flygvapenfrivilligas riksförbund, Försvarets personaltjänstförbund, Insatsingenjörernas riksförbund, Sjövärnskårernas riksförbund, Svenska blå stjärnan, Svenska brukshundsklubben, Svenska fallskärmsförbundet, Svenska frivilligutbildarförbundet, Svenska lottakåren, Svenska pistolskytteförbundet, Svenska röda korset, Svenska skyttesportförbundet, Sveriges bilkårers riksförbund, samt Sveriges civilförsvarsförbund.

Har man något intresse gemensamt med någon av dessa organisationer går det att förena medlemskapet med att vara specialist i Hemvärnet. Då deltar man på hemvärnsövningar och får samtidigt möjlighet att träna på sin hobby, vilken den nu är.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Grundavdraget som blev kvar - Ta inga finansiella råd - läs tjugo poäng statistik »