ekonomi

Frihandel behöver inte vara en affärsuppgörelse

Bild: 2017-01/dsc01100.jpg

I dag rekommenderar jag Frihandelsbloggen där Magnus Nilsson skriver om den ensidiga frihandeln. Han konstaterar visserligen att frihandelsavtal även handlar om reger om hur produkter ska se ut, men att detta inte hindrar länder att idka ensidig frihandel.

Ensidig frihandel - att strunta i att andra länder lägger på tullar och försöker påverka terms of trade - är ett politiskt alternativ till dagens affärsuppgörelser som ofta styrs av särintressen.

Donald Trump är kanske den främsta representanten för synen på handel som en affärsuppgörelse. Lite avslöjande är det då han tror att Mexiko ska tvingas betala för muren genom att USA lägger en skatt på mexikanska varor. Skrämmande, skulle andra säga. Att han inte förstår grundläggande handelspolitiska samband - sådant som lärs ut på A-kursen i nationalekonomi.

Fördelen med stora handelsunioner som EU är att man ensar tekniska bestämmelser så att dessa inte utgör ett hinder för export och import. Nackdelen är att handelspolitiken i större utsträckning blir en bilateral dragkamp. Rent ekonomiskt ter det sig som bättre att endast ett land ägnar sig åt protektionism och att alla andra länder tar reglerna som givna. Med två handelsblock riskerar vi att få en ond spiral där man hämnas varandras oförrätter.

När Trump föreslår en generell tull på 20 procent mot Mexiko visar det att han inte förstått att det finns mer sofistikerade sätt att djävlas med sina handelspartners. Tullar är till exempel i regel högre för förädlade varor än för råvaror. Syftet är att gynna inhemst produktion. Tyvärr lär han väl ha någon ekonom i sin stab som talar om detta för honom.

Paul Krugman förklarade varför USA som stort frihandelområde kan ha en påtaglig fördel framför resten av världen

"Using the simple model above, he argues that in the absence of trade, consumer welfare will be highest in the region with the largest labor force. This is so because with Dixit-Stiglitz preferences, as seen above, the real wage w/p depends positively on the number of products n, which is greater in the region with the largest labor force. There will thus be a tendency for labor to migrate to the region that happens to have the largest labor force, and thereby the greatest variety of products, at the outset. This mechanism gives rise to a cumulative process, resulting in concentration and urbanization."

Det är dessa villkor som EU försöker efterlikna - med större eller mindre framgång.

Att lägga tull på mexikanska varor är vansinnigt av flera skäl. Det viktigaste skälet är att Mexiko exporterar relativt oförädlade produkter till USA. Om man stryper tillgången till insatsvaror för amerikansk industri blir effekten att USA förlorar i konkurrenskraft i förhållande till EU och Kina. Även EU bedriver en högst kontraproduktiv handelspolitik på vissa områden. Att lägga tullar på kinesiska solceller i ett läge då EU behöver billig energi för att locka till sig företag är så dumt att klockorna stannar - nästan i klass med Trumps tullförslag.

Handelspolitiska strider utkämpas i regel mellan likvärdiga parter och det finns ett skäl till att det är så. Det är bara EU och Kina som kan utmana USA:s position när det gäller varor och tjänster med högt förädlingsvärde. Trump skulle kunna förstärka banden mellan EU och USA för att på det sättet skapa ett område med en arbetskraft som närmar sig Kinas. Men det verkar som om han betraktar USA med 324 miljoner invånare som stort nog.

Det är en chanstagning. USA har många komparativa fördelar - där jag tror att språket är det viktigaste. Men det är enbart vissa delar av USA som utvecklas - företrädesvis på öst- och västkusten. Informationstekniken är till sin natur sådan att geografiska avstånd inte behöver förhindra samarbete. Enligt Krugmans teori borde eventuella handelshinder användas för att skydda Silicon Walley och Bostonområdet från konkurrens.

Men då IT-sektorn har en helt annan produktionsstruktur än varuindustrin skulle han i så fall behöva lägga tullar på samarbete mellan människor - och inte bara på transport av varor. Han skulle behöva införa gränskontroller för virtuell migration. Det låter sig inte göra om han samtidigt vill ha möjlighet att exportera IT-produkterna till Europa, som trots allt utgör en större marknad än USA. 

EU har dessutom en rad betänkligheter inför att låta amerikanska företag hantera EU-medborgarnas personuppgifter - med tanke på Edward Snowdens avslöjanden. En kylig relation mellan USA och EU kommer inte att underlätta den hanteringen och kan komma att skapa problem för USA att behålla sina IT-jättar - Google, Facebook och Microsoft - i landet. Till detta bör läggas en eftersatt IT-infrastruktur, bristande respekt för nätneutraliteten och osäkerhet om juridiska villkor.

Det kostar att vara oförutsägbar. Jag tror att Donald Trump kommer att få betala dyrt för sin impulsivitet och kortsiktighet om han fortsätter på den inslagna vägen. Att vara ledare för världens mäktigaste land är inte som att vara chef för Fastighetsverket.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Molnet bör ligga i Europa - Ett helt slumpmässigt sammanträffande »