politik

Extremhögern och extremvänstern

Bild: 2017-07/org-063917bdff0a6b6a-1498926303000.jpg

Den som betraktar extremhögern som det största hotet mot demokratin i Europa bör nog studera det som händer i Hamburg.  Det är extremvänstern som klarar av att mobilisera tillräckligt stora skaror för att skapa ett tillstånd som kan liknas vid inbördeskrig. Extremhögern är farlig, men kärntrupperna utgörs av en mycket begränsad skara.

Varför lyckas extremvänstern och inte extremhögern? Det enkla svaret är att extremvänstern upplever sig ha ett moraliskt övertag. Extremhögern vet att de tillhör en liten minoritet, extremvänstern gör anspråk på att representera folkets egentliga preferenser. Tanken på att störta kapitalismen har betydligt större stöd än tanken att förbjuda rasblandning.

Många är de vänsterintellektuella som knyter handen i fickan och helst ser ett samhälle utan kapitalism. De är föräldrar, släktingar och vänner till den hårda kärnan av demonstranter i Hamburg. Även om de flesta vid en direkt fråga tar avstånd från våldet tar de inte avstånd från tanken om att utrota marknadsekonomin.

Och handen på hjärtat - finns det något annat sätt att utrota kapitalismen än med våld? Har vi inte redan prövat det - i länder som Sovjetunionen, Kambodja och Kina? Socialismen är den ideologi som historiskt krävt flest människoliv och skälet är att den vädjar till grundläggande känslor om inkludering, universialitet och solidaritet på ett sätt som nationalsocialismen inte förmår. Möjligen med undantag för att kapitalisterna inte inkluderas.

Hade högerextremisterna haft en lika stor och mäktig supportergrupp som vänsterextremisterna skulle det ha varit högerextremister som nu orsakar ett lokalt inbördeskrig i Hamburg. Hur hade medierna reagerat då? Har en känsla av att både rapporteringen och diskussionen om händelserna hade präglats av en annan ton. Det hade varit mycket mer analys av våldsverkarnas ideologi och deras skeva verklighetsbild.

Av något skäl lyser den ideologiska debatten med sin frånvaro. Vad leder våldet till? Vad har vi sett historiskt? Varför svälter folket i Venezuela?

Den tysta supportergruppen till våldsverkarna i Hamburg försöker gömma sig. Själva har de välbetalda jobb och kan tala om teoretiska samhällssystem som de vill ersätta kapitalismen och demokratin med. Men de som hukar bakom dessa teoretiska resonemang bär det primära ansvaret för det som nu händer i Hamburg. Det är dessa människor som har odlat den världsbild som präglar våldsverkarnas samhällssyn.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Google satsar på verktyg i VR - Sverige urbaniseras inte längre »