teknik

Ett tungt ansvar vilar på CIA

Bild: 2017-03/imgp0674.jpg

Wikileaks har i dag släppt en stor mängd dokument som beskriver hur CIA kan ta sig in i mobiltelefoner, datorer, TV-apparater och mycket annat. Att dokumenten nu finns i Wikileaks ägo innebär att de också kan finnas hos andra aktörer. Bland annat beskriver materialet metoder för att på distans göra om en Samsung-TV till en maskin för avlyssning - programmet för det ändamålet har kodnamnet "weeping angel".

Det är intressant att en av världens hemligaste organisationer har så dålig koll på sina spionprogram att de kommer ut till allmänheten. Ytterst handlar det om att man inte klarat att samtidigt öka mängden avlyssning och att hemlighålla instrumenten som används.

Att instrumenten nu är på vift innebär att vem som helst som får tag på programmen potentiellt kan uppnå samma förmåga att tränga in i datorsystem som CIA. Även om många av de hål som utnyttjats nu kan täppas till innebär läckan från CIA risker för datoranvändare över hela världen.

Ansvaret för detta ligger ytterst på CIA, som dels avstått från att tillkännage säkerhetsluckor som man hittat, dels haft så dålig koll på verktygen att de kommit ut på den öppna marknaden.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Algoritmernas komplexitet avgör lönen - Ärlighet varar längst »