Ett mörkt scenario för bostadsmarknaden

Den hälsosamme ekonomisten, torsdag 11 maj, 2017

Hushållens bolåneskulder uppgår till 180 procent av disponibel inkomst. Jag brukar inte ta till kraftuttryck när det gäller risken för en kraftig sättning, men nu börjar problemet växa regeringen över huvudet.

Räntan på bolån har trendmässigt sjunkit i 23 år. I princip inga av de hushåll som i dag är aktiva på bostadsmarknaden och har kvar lån på sin bostad har upplevt en rörelse i den andra riktningen. Det finns till och med en utbredd uppfattning om att Riksbanken aldrig kommer att uppnå sitt inflationsmål. 

Tillåt mig att ta er ur den villfarelsen. Orsaken till att Riksbanken missade inflationsmålet gravt ett antal år var att man oroade sig för prisuppgången på bostäder.

Länge försökte riksbankschefen Stefan Ingves hålla emot kraven på räntesänkningar och expansiva åtgärder - med vetskap om vad som skulle hända med bostadsmarknaden om penningpolitiken gjordes än mer expansiv. Till slut blev kritiken mot banken alltför stor för att Stefan Ingves skulle orka hålla emot och han vände på klacken över en natt.

Nästan demonstrativt började han använda bankens alla maktmedel för att nå målet på två procents inflation. Problemet med bostadssektorn lades i regeringens knä. Ingen regering har dock gjort något åt problemet och nu går vi mot en katastrof.

Målet om två procents inflation kommer att nås och dessutom ganska snart. Ser vi till andra centralbanker med inflationsmål är det sällsynt att man missar målet mer än några enstaka år. Riksbanken har såväl medel som mandat att tvinga tillbaka inflationen till två procent och den kommer också att lyckas med det.

Produktivitetsutvecklingen har varit svag de senaste åren och sjunker trendmässigt. Den kommer dock inte att hamna på noll, utan lär på längre sikt ligga mellan en och 1,5 procent. Inflationen kommer att nå målet och förmodligen skjuta över tre procent under en kortare period. Bankernas räntemarginaler kommer sannolikt att sjunka till drygt en procentenhet. Den långsiktiga boräntenivån, när man lägger samman alla dessa faktorer, hamnar strax under fem procent

Har hushållen beredskap för en ränteuppgång till fem procent? Nej, jag skulle påstå att vi har riggat systemet för en rejäl sättning och mycket stora långsiktiga problem. I dag är det ett mycket litet antal hushåll som betalar mer än 30 procent av sin nettoinkomst i ränta på sina bolån - det rör sig om mindre än en halv procent av de individer som har lån på mer än en miljon. Men redan om fyra år kommer den halva procenten att ha växt till drygt tre procent. Och om ytterligare tre år kommer åtta procent av bolånarna att befinna sig i samma besvärliga situation.

Många av hushållen som har stora bolån betalar också höga avgifter till sin bostadsrättsförening. Är det en nybildad bostadsrättsförening kan ränteutgifterna komma att stiga kraftigt i takt med att inflationen och räntorna tar fart. Om avgiften tar 20 procent av den disponibla inkomsten och räntan 30 procent - ja, ni förstår vad som händer. Vid arbetslöshet är ersättningsgraden i arbetslöshetsförsäkringen ofta endast 60 procent av den tidigare inkomsten.

Att åtta procent av bolånetagarna riskerar att hamna i problem kanske inte låter så allvarligt. I länder som Italien sker det inte räntebetalningar på tio procent av bolånen och i Grekland är siffran ännu högre.

En bostadskrasch får dock en rad följdeffekter. Många hushåll kommer inte att kunna flytta, utan tvingas leva som skuldslavar under kanske ett decennium. Bor man i Stockholm är detta kanske inget problem, då jobben ändå finns här. Bor man i en annan stad kan följden däremot bli missmatch mellan arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan. Vi riskerar därför att få strukturella problem som påverkar tillväxten negativt.

Arbetslösheten bland inrikes födda närmar sig tre procent. Ekonomin är nära överhettning, trots att den officiella siffran för arbetslösheten är närmare åtta procent. Skälet till att det kan råda överhettning i stora delar av ekonomin, samtidigt som arbetslösheten är hög i andra grupper, är att vi fått en dual arbetsmarknad - med ett relativt stort antal personer som har låga kvalifikationer.

En bostadskrasch kommer däremot nästan uteslutande att drabba den etablerade delen av befolkningen. De som inte får direkta ekonomiska problem lär ändå tvingas minska sin konsumtion. Och den faktor som kanske är svårast att uppskatta är just effekten på den privata konsumtionen. För även om vi bortser från de åtta procent som får problem med att betala räntorna är det uppenbart att ränteuppgången kommer att få generella effekter på hushållens konsumtion och på ekonomin i stort. 

Det här låter kanske som en pessimistisk beskrivning av läget. Men det ligger inga extrema antaganden bakom ovanstående profetia. Jag räknar bara med att räntan följer den bana som Konjunkturinstitutet stakar ut. Det kan därför mycket väl bli värre om inflationen under några år skjuter över målet och Riksbanken därför tvingas höja styrräntan på samma sätt som den gjorde i slutet på 1990-talet - för att skapa trovärdighet på marknaden.

Grundscenariot är därför mörkt och riskscenariot är ännu mörkare.

comments powered by Disqus

Obligationsräntan snart tre procent

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Avkastningen på amerikanska statsobligationer är på väg att passera en viktig psykologisk gräns. I dag uppnåddes 2,92 procent, vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen. Både högre inflationsförväntningar och förväntningar om högre tillväxt ligger bakom uppgången. Det ska bli intressant att se vad som händer när treprocentsnivån passeras. Såväl politiker som marknader är ovana vid att hantera inflation efter mer än tjugo år med minimala prisökningar. Det är inte bara i USA som …

Läs mer!

Sveriges största aluminiumsmältverk hotas av nedläggning

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Till min stora förvåning noterar jag att ett större svenskt företag riskerar att drabbas hårt av sanktionerna mot Ryssland . Det rör sig om Kubal,  som ägs av det ryska företaget Rusal . Verksamheten har inte varit speciellt lönsam, men nu verkar det som om krisen slagit till på allvar. Bland oss infödingar är företaget mer känt som Gränges Aluminium , men togs över av Rusal 2007. Läget blir inte bättre av att företaget nyligen slängdes ut ur Nordpool och därmed inte längre får köpa …

Läs mer!

Oproportionellt införa ny myndighetsprövning för några tusen arbetstagare

Den hälsosamme ekonomisten

Att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring kraftigt i ett läge då det råder brist på nästan all arbetskraft är inte jättebegåvat. Många är högkvalificerade specialister som nu kommer att tvingas genomgå en tidsödande behovsprövning.  Löfven räknar säkert med att kunna göra upp med Sverigedemokraterna i riksdagen, men jag är inte … Läs mer!

De små stegen åt fel håll

Den hälsosamme ekonomisten

Det är sällan ett politiskt beslut som avgör ett lands framtid. Det tas ständigt beslut när politikerna väljer väg i små sakfrågor som kan tyckas obetydliga. Men det är de små besluten som med tiden formar ramarna för ekonomin. Det är de små besluten som avgör om det lönar sig att arbeta eller inte. Under Alliansregeringen 2006-2010 fattades … Läs mer!

Löneglidning - vänj er vid ordet

Den hälsosamme ekonomisten

Löneglidning - vänj er vid ordet. Det råder påtaglig arbetskraftsbrist inom breda sektorer och vi väntar oss en huggsexa om arbetskraften framöver. Somliga frågar sig varför det ännu inte hänt? Förklaringarna kan vara allt från demografiska förskjutningar - där personer med hög lön gått i pension i stor utsträckning och ersatts med ungdomar som … Läs mer!

Svårt att styra med dubbla budskap

Den hälsosamme ekonomisten

Annika Strandhälls insats i Agenda i går illustrerar svårigheten att styra med dubbla budskap. Strandhälls budskap till väljarna är att det ska bli lättare att få sjukpenning, ordern till Försäkringskassan är att myndigheten ska göra det  svårare  att få sjukpenning. Det fungerar ett tag. Men en dag kolliderar budskapen med varandra. … Läs mer!

Regeringen misslyckas med både arbetslöshet och överskottsmål

Den hälsosamme ekonomisten

Det är onekligen en prestation av regeringen att missa sitt reviderade överskottsmål om att det strukturella överskottet i de offentliga finanserna ska uppgå till minst 0,3 procent. I alla fall enligt Konjunkturinstitutet,  som är regeringens expertmyndighet. Inte heller Ekonomistyrningsverket tror att målet uppnås. Som ni kanske minns sänkte … Läs mer!

Hack for Sweden driver utvecklingen framåt

Den hälsosamme ekonomisten

Besökte Hack for Sweden i dag och kan konstatera att det börjar bli en institution. Många kreativa programmerare samlas för att använda öppna data under en helg - de har bara drygt två dagar på sig för att ta fram en fungerande lösning. Jag vet inte riktigt hur reglerna ser ut, men den applikation som jag tyckte såg mest innovativ ut var … Läs mer!

Syrien sköt inte ner några robotar

Den hälsosamme ekonomisten

Läser uppgifter om att si och så många robotar skjutits ner av Syrien . Det förefaller dock ytterst osannolikt att Syrien skjutit ner ens en enda robot - och detta av flera skäl. För det första har den syriska armén bara tillgång till medeltida luftvärn, med vilket det inte går att träffa en modern kryssningsrobot - om man inte har extremt mycket … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism