politik

Ett kinesiskt Nordkorea?

Bild: 2017-08/dsc02694.jpg

Funderar på hur en militär lösning på nordkoreafrågan skulle kunna se ut. Det förefaller osannolikt att USA skulle avsluta ett eventuellt ingripande på marken. Ett alternativ är att Sydkorea gör det - med amerikanskt stöd. Men det mest sannolika tror jag är att USA och Kina gör upp om saken. 

Uppgörelsen skulle i så fall kunna gå ut på att USA bombar ordentligt för att säkerställa att det inte finns några betydande operationella styrkor kvar. Det skulle kunna bli en av de mest massiva operationer från luften som världen skådat - och en av de snabbast genomförda.

Detta följs sedan upp med en markinvasion av kinesiska styrkor. Gränsen längs den 38:e breddgraden skulle då i princip vara oförändrad.

Skulle därför tro att det ligger något i uttrycket "fire and fury" då den initiala insatsen skulle vara av en väldigt speciell typ - inte nödvändigtvis med kärnvapen, men inte heller det kan uteslutas.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Berit Högman anser att Storbritannien startade Falklandskrisen - Framtidens krig förs med drönare »