politik

Ett helt slumpmässigt sammanträffande

Bild: 2017-01/dsc01213.jpg

Läser på text-tv att före detta finansminister Anders Borg är misstänkt för mutbrott. Han har åkt på jaktresa och betalat 2 500 kronor för kalaset. Resan skedde efter att han avgått som finansminister. Inte mycket till muta för en person som tjänar tio miljoner om året, men eftersom Borg är en person som stått höjd över alla misstankar - av goda skäl eftersom han alltid varit mycket noggrann med att göra rätt - blir det ändå en nyhet.

Frågan jag ställer mig är varför nyheten dyker upp just nu? Dagen innan avslöjar TV4 att Statens Fastighetsverk är genomkorrumperat. Per Bolund är ansvarig minister och regeringen vidtar de åtgärder som man bör förvänta sig. Men ändå - bör inte regeringen ha bättre koll på sina myndigheter än så här? Skuggan faller till största delen på den här regeringen, men även på den tidigare regeringen. Korruptionen verkar ha pågått en tid.

Bolund har så här långt klarat sig oväntat bra. Det går att tänka sig allehanda scenarier - inklusive att ansvarig minister tvingas avgå. Kanske hade en avgång varit naturlig - det var ju det som hände när Totalförsvarets Forskningsinstitut gick utanför ramarna för sin egentliga verksamhet och började bygga vapenfabriker i Saudiarabien.

Finns det ett samband mellan händelserna? Rör det sig om ett spinn som orkestreras från regeringskansliet? Vem står i så fall bakom?

Många frågor uppstår när två händelser inträffar på ett sätt som gör att man kan misstänka att det finns ett samband. Tänker på Jo Moore, som i ett memorandum till sin minister i Labourregeringen i Storbritannien pekade på att "... detta är en bra dag för att begrava dåliga nyheter". Hon syftade på den 11 september 2001.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Frihandel behöver inte vara en affärsuppgörelse - Theresa May som modererande kraft »