Yacy kommer att bli det nya Google

Tuesday 12 May, 2015

Google var en disruptiv innovation. Metoden som sökmotorn använde för att ranka webbsidor var grunden för framgången. Den gjorde helt enkelt ett bättre jobb än sina föregångare.

Men Google, Facebook och i viss mån Twitter har en stor inneboende svaghet. Företagen bygger stora datacentra i Luleå och på andra ställen. Det är investeringar som kostar massor av pengar.

Dessa datorcentra används i allt väsentligt för att bearbeta data. Den mest intensiva processen är att rendera webbsidor, extrahera länkar och numera även att köra Javascript för att se hur webbsidorna ser ut i verkligheten.

Databehandlingen kräver energi och investeringar. Samma databehandling som utförs i våra egna datorer; på jobbet och i hemmet - måste dupliceras i Googles och Facebooks datacentra. Energiförbrukningen och investeringarna är därmed dubbelt så stora som de skulle behöva vara om arbetet i stället utfördes när de enskilda webbanvändarna själva besöker webbplatserna. Googles och de andra nätjättarnas indexering är helt enkelt ett arbetsmoment för mycket.

Om varje enskild datoranvändare eller server själv gjorde jobbet med att indexera, analysera och rendera webbsidorna skulle arbetet kunna utföras billigare och effektivare. Egentligen ligger det i varje datoranvändares eget intresse att se till att innehållet är strukturerat och färdigförpackat när någon annan efterfrågar detta.

Ovanstående tanke föll mig in i morse, men jag insåg lika snabbt att jag inte kan vara den ende som tänkt tanken. Och det visade det sig att jag inte var. Den decentraliserade sökmotorn finns redan och heter YaCy. I nuläget går sökmotorn att installera på Windows, Macintosh och Linux.

Principen bakom YaCy är enkel. Varje enskild användare bidrar till att indexera en del av nätet och delar automatiskt med sig av sin information till alla andra användare av YaCy. Det finns ingen central server som svarar på anrop från enskilda användare, utan nätverket som helhet ansvarar för att svara på förfrågningar från andra användare.

Google och Facebook må bygga aldrig så många datacentra - den överskottskapacitet som finns i miljarder datorer utspridda över hela världen överstiger förstås med råge databehandlingskapaciteten i dessa centra. På samma sätt som Google har överflyglat de traditionella medieproducenterna med sin sökmotor skulle YaCy, eller en liknande sökmotor, kunna slå ut Google.

Det främsta skälet till att medieföretagen förlorade mot Google var att de dras med stora overheadkostnader. En bloggare kan producera en webbartikel utan dessa kostnader och vinner därför i längden. Tidningarnas enda konkurrensfördel är deras varumärke, men i takt med att sociala medier tar över eroderas denna fördel. Steget från två läsare till en miljon läsare är i dag kortare än någonsin.

Ironiskt nog är detta även Googles akilleshäl. Sökjätten bygger sin verksamhet på att vara den bästa sökmotorn - inte den största. Detta är en viktig distinktion, eftersom det innebär att den som lyckas konstruera en lika bra sökmotor som Google, och som inte tyngs av några overheadkostnader, kommer att slå ut Google. YaCy är inte där ännu, men det är en tidsfråga.

Det är inte säkert att den disruptiva innovationen kommer att heta YaCy, det kan vara något annat projekt med bättre programmerare som tar över marknaden. Man kan till och med tänka sig att det blir Google som stöper om sitt företag till något annat. Men - hur som helst - jag tror att nästa disruptiva innovation på nätet kommer att blir den traditionella sökmotorns död. Vi får se om jag får rätt.