Viruset och det individuellt rationella

Den hälsosamme ekonomisten, Tuesday 24 March, 2020
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det pågår en diskussion om huruvida en minskning av restriktionerna med anledning av Covid-19 i Sverige skulle få ekonomin att flyta på bättre. Jag tror det är feltänkt och jag ska utveckla skälen nedan.

Själv arbetar jag för närvarande hemifrån eftersom jag kan göra det, men jag skulle inte tveka att gå till jobbet om jag behövde. Skälet är att sannolikheten för att någon av mina arbetskamrater har viruset är minimal. Vi vet inte hur stor andel av den svenska befolkningen som är smittade, men gissningvis mellan 0,1 och 1 procent.

En person som fått viruset kan vara smittsam i en månad. Vi kan tänka oss ett scenario där antalet smittade i Sverige ökar högst påtagligt, så att kanske var 20:e person blir smittad. Vi kan också anta att detta pågår i sex månader - tills 30 procent av befolkningen har fått smittan.

I dag är det inte i huvudsak rädslan för att bli smittad som gör att människor stannar hemma, utan viljan att bidra till det kollektivt bästa. Vi avstår från att riskera att smitta andra för att undvika att skapa en större epidemi.

Skulle fem procent av befolkningen bära på smittan blir det annorlunda. Om risken att dö i Covid-19 är en procent och man vet att var tjugonde person man interagerar med är smittad kommer den personliga kalkylen att förändras drastiskt. Man vill helt enkelt inte tillhöra de 30 procent av befolkningen som har en procents extra risk att dö. För en trettioåring motsvarar det sex månader av resten av livet.

Tillhör man en riskgrupp är risken förstås större, men även om man inte gör det kommer man med nödvändighet att ha kontakt med riskgrupper. Detta blir svårt att undvika om man inte placerar alla 70+, astmatiker och personer med högt blodtryck på en öde ö i Stockholms skärgård. Omtanken om omgivningen spelar också stor roll för individuella beslut.

Dynamiken i smittspridningen gör att Folkhälsomyndighens rekommendationer väldigt snabbt kan bli subjektivt rationella - även om de inte är det i dag. Problemet är att ingen då har kontroll över vilka åtgärder som enskilda individer vidtar för att undvika smitta. Följden kan bli att människor som utför samhällsviktiga uppgifter helt enkelt stannar hemma och exempelvis hänvisar till Arbetsmiljölagen. En arbetsgivare kan i normalfallet inte tvinga en anställd att medvetet riskera att bli smittad av en dödlig sjukdom.

Föräldrar kommer att hålla sina barn hemma från skolan, livsmedelsförsörjningen kommer sluta att fungera, sjukhusen tappar merparten av sin personal - detta samtidigt som vårdbehoven stiger. Vi har i Italien sett att samhället vidtar allt mer drastiska åtgärder, men det vore fel att utgå från att detta är något staten pressar på medborgarna. Italien och Spanien är demokratiska stater och de folkvalda ledarna uttolkar folkets vilja att undvika ett dödligt virus. Vissa tycker om risker, andra är paranoida - statens roll blir att normera människors beteende så att åtgärderna för att undvika smitta hamnar på en nivå som leder till att smittan försvinner på effektivast möjliga sätt.

Sverige har valt en försiktig väg - vissa säger att den är alltför försiktig - men jag tror den kan leda till framgång. För att stoppa smittspridningen krävs det att mellan 50 och 75 procent av alla smittotillfällen undviks. Då kommer viruset att tryckas tillbaka och man kan börja öppna upp samhället igen. 

Ligger man däremot för sent i planeringen eller försöker öppna upp för mycket - innan viruset är nedkämpat - går man in i den okontrollerade dynamik som i dag präglar Italien, Spanien, Frankrike och i viss mån Storbritannien. Då blir statsmakten ett rö som driver med vinden. Politikerna i de länder som tappat kontroll över situationen må låta auktoritära när de beordrar människor att stanna inne i sina bostäder, men de har i verkligheten mycket litet handlingsutrymme.

Sverige balanserar nu på slak lina. Ett missgrepp och vi faller handlöst. Jag tror vi har hittat rätt och det beror på att svenska folket och våra politiker är bra på marshmallowtestet. Vi klarar av att göra uppoffringar i februari för att uppnå fördelar i mars.

Alla länder är inte utrustade med politiker som klarar marshmallowtestet. USA verkar inte ha en längre planeringshorisont än två veckor, Italien och Spanien kunde inte effektivt planera för effekterna av att många gästarbetare bar på smittan.

Nu menar jag inte att svenska politiker är mästare på planering, men de kunde i alla fall tänka någon månad framåt. 

Det är dock tråkigt att de inte kunde planera två månader framåt. Då hade vi nämligen befunnit oss där Singapore, Taiwan, Sydkorea och Hong Kong är i dag. Då hade vi haft smittan under kontroll och sluppit sätta upp fältsjukhus i Älvsjö.

Pensionssystemet - en dyr historia

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Politikerna diskuterar tillförsel av nya pengar till pensionssystemet och har tagit fram speciella tillägg som ska höja pensionerna. Det få reflekterar över är att staten redan skjuter till hundratals miljarder till pensionssystemet - detta på grund av att avkastningen är reglerad av staten och inte motsvarar avkastningen på marknaden. Det är pengar som går rakt in i systemet - utöver de inbetalade pensionsavgifterna. Tesen att pensionssystemet skulle vara självfinansierande är därför en myt. …

Läs mer!

Är det kostnadseffektivt med elnät?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En fråga som kan tyckas märklig är om det hade varit kostnadseffektivt att bygga upp ett elnät givet de kostnader för över föring av el som råder i dag? För första gången ter det sig teoretiskt möjligt att el skulle kunna produceras lokalt. Skulle priset på lokal produktion och lagring en dag kunna bli lägre än kostnaden för el via nätet - om man räknar in alla kostnader? Det fasta telenätet är i dag i allt väsentligt utkonkurrerat av det mobila, även om man på sätt och vis kan säga att det …

Läs mer!

Är höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen bra eller dåligt?

Den hälsosamme ekonomisten

En av de satsningar som förlängs i och med höstbudgeten är ett höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen. Frågan är - påverkar detta arbetsutbudet positivt eller negativt? Det beror givetvis på vad de arbetslösa skulle ha levt av annars. Om personerna klarar sig på grundersättningen och slipper söka socialbidrag kan det innebära att de … Läs mer!

Ett raffinerat krav ...

Den hälsosamme ekonomisten

Noterar att Miljöpartiet hotar att avgå om Preems  tänkta raffinaderi i Lysekil godkänns av regeringen. Det är en bra fråga för partiet att avgå på och vi är nog många som hoppas att regeringen splittras. Det skulle göra samarbetet mellan L, C och S betydligt lättare, och politiken mer förutsägbar. Miljöpartiet hamnar i så fall på samma plan … Läs mer!

Musikproblemet i Arvika bör tas på allvar

Den hälsosamme ekonomisten

Inrikesminister Mikael Damberg besökte nyligen Arvika för att diskutera ordningsproblemen som blivit allt större. Det har föranlett vissa att tala i nedlåtande och ironiska drag om de stora samhällsproblemen i Arvika - för övrigt min uppväxtort. "Hög musik ... Bah, ni skulle bara veta hur mycket hög musik det spelas i Stockholm." Stockholm … Läs mer!

Asynkron Javascript

Den hälsosamme ekonomisten

Har börjat en kurs i asynkron Javascript . Nämnde jag att jag hatar Javascript? Fast vissa saker måste man ändå ta tag i - det är som att plocka upp efter hunden när den gjort sina behov. Hata är kanske fel ord egentligen. Kanske mer att jag inte är helt överens med syntaxen. Hur som helst, den här kursen hos The Web Ninja är alldeles … Läs mer!

Virus, demografi och normal dödlighet

Den hälsosamme ekonomisten

En diskussion på Facebook om överdödlighet och underdödlighet gjorde mig som statistiker intresserad av frågan om vad vi egentligen kan säga om hur många som normalt bör avlida ett visst år eller en viss månad. Och när man tänker efter är frågan alls inte så enkel som den kan verka. Jag har sett ett antal diagram där den genomsnittliga … Läs mer!

Vad kan världen lära av exemplet Sverige?

Den hälsosamme ekonomisten

Noterar att Sverige lyfts fram som exempel på ett land som stoppat Covid-19 med relativt milda åtgärder. Spridningen av viruset ebbade ut, trots att man inte låste in befolkningen eller vidtog någon drastisk lockdown. Men vad borde vi ha förväntat oss - givet det vi nu vet om viruset? Jag skulle påstå att vi givet vår befolkningstäthet … Läs mer!

Klan bara ett nytt ord

Den hälsosamme ekonomisten

Det talas mycket om klaner nuförtiden. Men är det något nytt? Maffian i USA - den kanske mest ikoniska brottsorganisationen - hade en etnisk bakgrund. Corleone -ehuru fiktivt - är inte ett renodlat amerikanskt namn ... För att förstå klanen bör man nog fundera över vilka funktioner den klassiska maffian tillhandahåller. För det första … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism