Viktigt med flexibla elpriser när vindkraften växer

Monday 10 February, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

I natt var elpriset under några timmar negativt. Det innebär att elproducenter fick betala för förmånen att mata ut el på nätet.

Givetvis är händelsen ovanlig, men lär bli vanligare i takt med att vi får fler vindkraftverk. Därför blir det allt viktigare att elprissättningen är flexibel så att elkonsumenter kan anpassa sin förbrukning.

Ett exempel är att konsumenter kan välja att ladda elbilen vid tider på dygnet då elpriset är lågt. Man kan välja att köra tvättmaskinen under natten eller att byta värmekälla för huset från el till något annat.

Ännu viktigare är det förstås att industrin kan anpassa sig. Energikrävande produktion kan äga rum på natten och processer som inte måste utföras ett visst datum kan flyttas bakåt eller framåt i tiden.

Sedan är det också viktigt att bygga ut överföringskapaciteten till andra länder. Det är inte säkert att det blåser i Tyskland samtidigt som det blåser i Sverige. Och i framtiden går det att tänka sig lösningar där man lagrar energi i form av vätgas - även om energiförlusterna kan vara påtagliga. Men är elpriset noll lönar det sig givetvis ändå.

Elöverföring innebär vissa förluster, annars vore idealet att man kunde föra över energi från södra Europa till norra. Då kan man bättre jämna ut de prisvariationer som vindkraften ger upphov till.