Vi måste ta medeltiden tillbaka

Sunday 22 March, 2015

Det är inte bara Saudiarabien som lackat ur på Margot Wallströms uttalande. Även medeltidsforskarna är missnöjda med att medeltiden jämförs med den saudiska staten. De pekar på stora tänkare som Thomas av Aquino och att medeltiden var en era med framsteg bland annat inom jordbruket. Det var också en period då kristendomen spreds snabbt över Europa.

Hur snabbt sprider sig kristendomen i Saudiarabien? Vilka framsteg inom jordbruket sker på den arabiska halvön - allt är ju fortfarande öken?

Möjligen skulle man kunna jämföra med stenåldern - men risken är att någon arkeolog skulle lacka ur. Yxorna var egentligen betydligt mer sofistikerade än de primitiva verktyg som man hugger huvudet av otrogna med i det saudiska kungariket.

Nu är det förstås alltid svårt att jämföra kulturer. Allting är relativt i dag. Inte bara kulturer, utan också sanningen.

Rektorn på Södertörns Högskola formulerar sig på följande sätt i en statlig utredning:

"En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort."

Så sant. Det är alltid någon som blir kränkt om man säger som det är. Som Dirty Harry skulle ha uttryckt sig i dag:

"Opinions are like sex. Everybody has got one."

Det är med kultur som med sanningen. Vet man inte vad som är sant vet man inte heller vad som är rätt. Och då vet man inte heller om man bör säga att Saudiarabien är en diktatur.

Margot Wallströms stora problem är att hon gick i skolan innan LGR-80 fått fullt genomslag. En tid då sanningar var sanna och diktaturer var diktaturer.

I dag har genustänkandet och kulturrelativismen förändrat allt detta. Nu är vi inte längre intresserade av rätt eller fel. När någon påpekat att du beter dig moraliskt felaktigt kan du enkelt replikera:

"Vem är du att säga åt mig att jag inte kan råna Pressbyrån och hota kassörskan? Vad vet du om min bakgrund?"

Och det är klart - om vi inte kan ha synpunkter på våra medmänniskors agerande - hur skulle vi då kunna ha synpunkter på vad några beduiner som bor femhundra mil från Sverige sysslar med? Kung Salman har precis samma rättigheter som elever på komvuxskolan Kärnan att hävda att våra sanningar inte gäller i Saudiarabien.

"Vem är du att säga åt mig att jag inte ska piska bloggare? Vad vet du om min uppfostran och bakgrund?"