Vi kan undvika katastrof

Monday 2 March, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Mycket talar nu för att världen kan undvika den katastrof som vi väntat på. Det finns nu tillräckligt med data för att dra slutsatsen att Covid-19 i dagens form går att stoppa. För oss i Sverige innebär det att vi förmodligen kan andas ut - utan att för den sakens skull sänka garden helt. Vi har tillgång till de resurser som krävs för att hindra större utbredning.

För andra länder kan det vara värre. Det är ytterst oklart om USA har en pågående spridning i större skala, exemplet Italien visar att man lätt kan nå spridningsnivåer som hotar viktiga samhällsfunktioner. Befolkningens vilja och möjlighet att medverka i smittskyddsåtgärder blir dock avgörande.

Men lyssnar vi till WHO står det klart att epidemin går att stoppa. Om den går att stoppa i *alla* länder är en annan fråga.