Varför är detta hemligt?

Sunday 8 December, 2013

Frågan är - hur skulle underrättelsesamarbetet mellan USA och Sverige skadats om den information som nu blivit offentlig hade varit offentlig från början? Inte alls, förmodligen. Men det hade varit bra mycket ärligare att berätta för svenska folket om vad man håller på med och varför.

Det finns en tradition av att hålla medborgarna utanför säkerhetspolitiken. Detta område har kapats av de demokratiska partierna (läs: ej vänsterpartiet) och alltsedan 60-talet har detta område hållits borta från de vanliga demokratiska processerna. 

Som jag skrivit tidigare är det dags att myndigförklara folket. KPML(r)-vänstern har vuxit upp och blivit entreprenörer i välfärdsbranschen. Det finns inget ideologiskt hot mot de demokratiska värderingarna längre och därmed inget behov av dubbla skott i säkerhetspolitiken.

En sak blir jag positivt överraskad av - att FRA och NSA samarbetar i försvaret mot cyberangrepp. Det är sådant som jag tycker att FRA och NSA bör syssla med. Däremot ska dom inte, som NSA, samarbeta med tillverkarna av malware. Vi behöver inte statssponsrade virustillverkare.

Problemen med samarbetet ligger dock i detaljerna, och där famlar vi fortfarande i mörker. Skickar FRA över rådata till NSA - med information om svenska och utländska medborgares privata kommunikation? Detta framgår inte av detta dokument, men kanske kommer saken att klarna framöver i takt med att mer information kommer ut.

SÄPO:s - eller SÅPO, som myndigheten kallas i de amerikanska dokumenten - roll i det hela är också intressant. Detta kanske också blir belyst av kommande dokument. 

DN MS SvD N4