Varför bara skatteplanering?

Friday 31 July, 2015

Konsulter som hjälper oss att undvika skatt finns det en på dussinet. Har man socialt samvete håller man sig borta från den branschen. Det är bara osolidariska människor som försöker undvika att betala merparten av sin inkomst i skatt.

Men det är i och för sig inte för att de betalar mindre än hälften av sin inkomst i skatt som de betraktas som osolidariska - det egentliga skälet är att de är rika. Är man rik har man per definition sugit ut någon fattig. Vi måste därför ta merparten av de rikas pengar så att vi kan finansiera vår gemensamma välfärd - det är inte mer än rätt.

Bidrag är till skillnad från arbetsinkomster en social rättighet. Ändå upplevs det av många som mer moraliskt korrekt att skatteplanera än att bidragsplanera. Det är i alla fall acceptabelt om man är artist och egentligen har en hög skattemoral.

Varför det? Skälet till att vi har bidrag är väl att de ska utnyttjas av dem som har rätt till bidragen? För som artisten Timbuktu uttrycker saken på Twitter: "Min skatteplanering är av enklaste modell och jag följer lagen." På samma sätt borde man kunna uttrycka sig när det gäller bidragsplanering: "Min bidragsplanering är av enklaste modell och jag följer lagen."

Funderar därför på att starta en bidragsplaneringsbyrå dit människor som vill planera för största möjliga bidrag kan komma och få goda råd. Betalningen skulle kunna vara en viss andel av bidragsökningen som kan åstadkommas tack vare mina råd. Det rör sig om enkla saker - som att inte vänta med att ta ut sin pension om man är låginkomsttagare och att bara äga icke-förmögenhetsskattepliktiga tillgångar om man ska söka bostadstillägg.

Med professionell bidragsplanering skulle en miljardär mycket väl kunna få bostadstillägg och en fastighetskung försörjningsstöd. Inget omoraliskt i det, så länge man följer lagen. För lagens bokstav är allt som räknas i ett rättspositivistiskt samhälle - så länge man följer lagen blinkar kontrollen blå, en signal för det säkra. Och vem vet - en dag kanske jag får sitta och prata om moral och etik i Sommar i P1. Om hur viktigt det är att inte fuska med bidrag, utan att hålla sig till lagens bokstav.