Vad kan vi lära av Singapore?

Sunday 29 March, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det här är en väldigt intressant intervju med Singapores premiärminister om vad landet gjort för att stoppa smittspridningen. Singapore är ett litet land med ungefär fem miljoner invånare. Men det innebär inte självklart att man har en stor fördel gentemot länder som misslyckats totalt - som USA. Hög befolkningstäthet underlättar smittspridning. Det handlar om nya tekniska lösningar och en mycket ambitiös smittspårning.

Trots att Singapore har vissa unika förutsättningar tror jag att många delar av modellen - om inte de flesta - kan tillämpas även i andra länder, som Sverige.