Vad handlar vaccinbråket om?

Tuesday 26 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Mycket talar för att bråket mellan EU och Astra-Zeneca handlar om vilket område som ska prioriteras när det gäller vaccinleveranser - Storbritannien eller EU. Mer oklart är vad bråket egentligen handlar om. Man kan tänka sig att avtalen är luddigt skrivna och att olika länder kan ha lagt in beställningar vid olika tidpunkter.

Totalt sett finns det tillräckligt med doser, frågan är mest vem som får dessa först? EU har hotat med att införa exportkontroll, vilket är ett av de medel som unionen har. Att Storbritannien ligger före EU i vaccineringen är i sig lite pinsamt, då det ju bör vara en fördel att vara med i EU. I alla fall vill EU-ledarna i Bryssel att det ska vara det.

En annan konflikt har uppstått med Pfizer/BioNTech som vill ha betalt för sex doser snarare än de fem som skulle ha funnits i varje ampull. Pfizer/BioNTech anser att EU har köpt ett visst antal doser och om man kan få ut fler doser uppstår ett avtalsbrott. Samtidigt krävs en speciell spruta för att kunna använda vaccinet effektivt, så en del vaccinatörer kanske bara lyckas få ut de ursprungliga fem doserna. Bolagen har dessutom vissa problem med att upprätthålla leveranserna på förväntad nivå.

Lite rörigt blir det. Men kanske inte mer rörigt än man borde förvänta sig. Och förhoppningsvis löser sig allt till slut.