Vad är det regeringen satsar på i budgeten?

Wednesday 22 April, 2015

Att vår framtid står skriven i stjärnorna hör man ofta. Men Sveriges framtid står faktiskt nedskriven i budgetpropositionen. Och den är inte ljus.

Låt mig ta de tre kanske viktigaste anslagsområdena i vårbudgeten:

Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet

För år 2014 summerar dessa utgiftsområden till: 12 551+99 036+12 225=123 812 miljoner kronor.

År 2018 beräknas dessa områden kosta: 14 215+112 663+34 445=161 323 miljoner kronor.

Vad innebär detta, rent konkret? Jo, det innebär att statens utgifter för sjukpenning och integration kommer att öka med 37,5 miljarder kronor från 2014 till 2018.

För att sätta summan i perspektiv. Trettiosju miljarder är ganska exakt vad Sverige betalar i avgift till EU varje år. Det är med andra ord som om vi skulle gå med i EU en gång till och ånyo betala avgiften. Det är tio miljarder mindre är kostnaden för försvaret.

Lustigt nog har det inte hållits en enda presskonferens om dessa gigantiska satsningar. Däremot har regeringen utlyst presskonferens om en näringspolitisk offensiv som kostar 226 miljoner kronor. Man satsar 170 miljoner kronor 2016-18 på kultur i miljonprogramsområdena.

Det finns något större satsningar. Magdalena Andersson satsar 1,2 miljarder på traineejobb 2018, då satsningen är fullt utbyggd. Hela 780 miljoner läggs också på utbildningskontrakt för unga arbetslösa.

Ska vi hitta lite mer rejäla satsningar måste vi gå över till bidragssidan. 2,8 miljarder satsas till exempel på höjt tak i A-kassan.

Alla dessa satsningar förbleknar om man jämför med de utgifter som regeringen tappat kontroll över. Vad är väl en näringspolitisk offensiv på 280 miljoner jämfört med en 132 gånger så stor satsning på sjukpenning och integration? Men presskonferensen om de största satsningarna i statens budget blev tyvärr inställd. Inte någon bra PR att tala om vad skattepengarna egentligen används till. Och framför allt inte om de skattehöjningar som krävs för att betala en utgiftsökning på 37 miljarder.