Utvärdera Coronabekämpningen i realtid

Friday 3 April, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Google publicerar nu data som man aldrig normalt publicerar. Användare som slagit på platshistoriken i sina mobiler bidrar nu till att skapa en bild av hur åtgärderna för social distancering fungerar i olika länder. Ni kan se statistiken för varje enskilt land på den här webbsidan.

Vi kan genom att koppla på statistiken för antalet nya upptäckta fall därmed få en policyutvärdering i realtid. Så vad säger egentligen siffrorna?

Som väntat ser vi att social distansering har effekt på rörelsemönstren i samtliga länder. Men intressant nog har åtgärderna olika stor effekt i olika länder.

I våra nordiska grannländer har rörelserna vid det som kallas "Transit stations" minskat högst påtagligt. Vi ser att Norge har en nedgång med 57 procent, Danmark med 60 procent och Finland med 59 procent. Det är mycket bra resultat, då beräkningar visar att det krävs att mellan 50 och 75 procent av alla smittoöverförande kontakter ska elimineras för att Covid-19 ska upphöra att sprida sig.

I Sverige är nedgången tyvärr bara 36 procent, vilket kan vara för lite. Vi ser också att de övriga nordiska ländernas kurvor för nya fall viker av nedåt, medan något sådant definitivt trendbrott inte tycks ha skett i Sverige. Ännu i alla fall.

Man kan också se läget i länder som implementerat mer extrema åtgärder. Spanien ligger på en nedgång om 88 procent, Italien på 87 liksom Frankrike.

Även Storbritannien har en kraftig nedgång med 75 procent, liksom Tyskland på 68 procent - detta trots att de länderna inte tillämpar total nedstängning.

Det kan förstås vara så att kvaliteten i de svenska åtgärderna är så mycket bättre än de andra ländernas att vi ändå får ett lika bra - eller bättre - resultat. Man bör också ta hänsyn till att viruset tycker om tätbefolkade regioner, som storstäder, och att Sverige är ett glesbefolkat land.

Ändå ser det ut som om vi kanske behöver skärpa reglerna ytterligare för att nå målet om en avtagande smittspridning. Det är stor eftersläpning i statistiken, men det är en aning oroande att vår kurva inte viker av nedåt trots att vi haft våra rutiner på plats i några veckor nu.