Utforma din egen viruspolitik

Den hälsosamme ekonomisten, Monday 4 May, 2020
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Nu när vi alla är hobbyepidemiologer bör vi naturligtvis var och en utforma vår egen smittskyddsstrategi. Så hur skulle er smittskyddsstrategi se ut? Vi har ju alla en fördel gentemot Folkhälsomyndigheten, eftersom vi vet hur det gått så här långt.

Min smittskyddsstrategi skulle inte bygga på flockimmunitet, eftersom jag tror att viruset sprider sig dåligt i miljöer där människor inte bor tätt. Det kommer därmed alltid att kvarstå fickor där viruset kan sprida sig. En flockimmunitetsstrategi leder också till fler förlorade liv än suppression. Jag skulle dock satsa på en suppressionstrategi som ser olika ut i storstad och glesbygd och som primärt syftar till att eliminera högriskmiljöer.

I storstäderna skulle kravet vara mask på - om man vistas i miljöer där många främlingar umgås. För enkelhets skull - mask på i alla offentliga miljöer i Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Malmö kommun. Det skickar en signal om att vi alla bör vara försiktiga.

Det nuvarande förbudet mot större arrangemang än 50 personer behålls och gäller för hela landet. Stora arrangemang innebär risker, oavsett var de äger rum.

För arbetsplatser i storstäderna med öppna kontorslandskap är det hemgång för anställda som gäller. Smittrisken är för stor annars. Har arbetsplatsen egna rum för de anställda kan verksamheten fortsätta, men alla rekommenderas att ta möten via Teams. För övriga gäller Arbetsmiljölagen - arbetsgivare är skyldiga att vidta åtgärder som gör att anställda inte drabbas av livsfarliga virus. Detta gäller även offentliga arbetsgivare, inga om eller men.

Inom äldreomsorgen ska alla anställda använda skyddsmask - allra minst munskydd och visir. Samma sak gäller sjukvården - där det är möjligt. Ingen vet vem som är smittad och genom att vidta skyddsåtgärder för alla med patientkontakt kan man eliminera en viktig spridningsvektor.

Testning och spårning skulle ha en central position i min smittskyddsstrategi. Testningen bland allmänheten inriktas på att hitta aktiva fall. Inom äldreomsorgen och sjukvården testas även för antikroppar - för att underlätta planering av verksamheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmuntrar allmänheten att ladda ner en app som bygger på ett api från Google/Apple och som gör det möjligt att se vilka personer som någon varit i nära kontakt med den senaste tiden. Har dessa personer appen nedladdad uppmanas de att testa sig gratis på närmaste Apotek - där självtest kan göra till låg kostnad. Vid ett verifierat positivt resultat kommer även deras nära kontakter att få ett meddelande och en uppmaning om att testa sig. Testet kan göras anonymt, men smittskyddslagen gäller förstås även i detta fall.

Appen levererar också anonymiserad geografisk statistik om nya fall - som underlag för bestämmelser om social distansering, som ser olika ut i olika delar av landet. Områden med mycket hög smittofrekvens stängs ner helt - i stället för att man som i dag applicerar samma regler för alla geografiska områden. Det innebär att verksamhet där icke nödvändiga möten mellan främlingar äger rum avbryts. Det handlar bland annat om konferenser, restaurangverksamhet och bibliotek. Om smittoläget förbättras kan dessa miljöer dock öppnas upp snabbt. Lokala näringsidkare som drabbas av nedstängning kompenseras ekonomiskt.

Alla inresande från länder utanför Sverige testas vid inresa i landet. Visar testet positivt resultat gäller smittskyddslagens bestämmelser och individen kan välja mellan karantän i 7 dagar eller att under kontrollerade former - om det är möjligt - resa hem. Om andelen smittade är låg både i Sverige och i nordiska grannländer ingås en virusunion - där länderna kommer överens om att acceptera inresa för medborgare i andra virusfria länder. Med tiden utvidgas denna union - om möjligt - till hela EU.

Hur ser eran smittskyddsstrategi ut? Tror ni att det går att förbättra Sveriges resultat, som så här långt ser hyfsat dåligt ut - med tanke på att vi är ett rätt glesbefolkat land. Möjligen hade vi otur, men en del talar för att det också kan vara smittskyddsstrategin som det är fel på.

Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera f år man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter . Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation.  "Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. Priset sattes inte av en oberoende utvärderare, verksamheten såldes inte i konkurrens." Frågan är - har den här typen av korruption alltid …

Läs mer!

Så tar man fram intyget som krävs för resa till Norge

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Lite fascinerad över att inga tidningar skriver om hur man bär sig åt för att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Detta krävs ju om man som värmlänning ska resa till Norge , exempelvis. Så jag surfade in på Skatteverkets hemsida för att se om det gick att klara av att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Jag lyckades. Det var inte speciellt svårt faktiskt. Först går man in på privata sidor. Därefter väljer man "folkbokföring" i menyn. Scrollar man ner på sidan hittar man rubriken …

Läs mer!

Bank-ID har fått konkurrens av Freja e-ID

Den hälsosamme ekonomisten

Bank-ID har fått status av infrastruktur för identifiering. Faktum är att jag inte ens trodde det var möjligt att starta en konkurrerande tjänst, men läser i Techworld att det finns en konkurrent - Freja e-ID . Att det finns flera ID-tjänster är egentligen en beredskapsfråga och våra myndigheter borde därför se till att stödja åtminstone … Läs mer!

EU har blivit ett nollsummespel

Den hälsosamme ekonomisten

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att … Läs mer!

Är polisen det mest effektiva?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser i Sydsvenskan att två sociologer vill nedmontera polisen. Ska till att börja med konstatera att sådana tankar inte brukar sluta väl - kanske främst därför att de som föreslår dylika saker i regel inte har något bra förslag om vad de ska ersätta polisen med. Men vad är det i allmänhet som avhåller människor från att begå brott? Jag … Läs mer!

Antoni Fauci får frågan om barn sprider smittan till vuxna

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssna gärna på den här intervjun med Antoni Fauci . Han får frågor bland annat om huruvida personer utan symptom sprider smitta och om barn sprider smittan till vuxna. Väldigt intressant. Läs mer!

När uppstår flockimmunitet?

Den hälsosamme ekonomisten

Frågan som många ställer är när flockimmunitet uppstår och spridningen av Covid-19 upphör om myndigheterna inte vidtar några åtgärder alls? Det bästa sättet att ta reda på det är antagligen att studera länder som inte har förutsättningar för att stänga ner ekonomin och/eller idka social distansering på samma sätt som exempelvis de nordiska … Läs mer!

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om … Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningst… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism