Utforma din egen viruspolitik

Den hälsosamme ekonomisten, Monday 4 May, 2020
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Nu när vi alla är hobbyepidemiologer bör vi naturligtvis var och en utforma vår egen smittskyddsstrategi. Så hur skulle er smittskyddsstrategi se ut? Vi har ju alla en fördel gentemot Folkhälsomyndigheten, eftersom vi vet hur det gått så här långt.

Min smittskyddsstrategi skulle inte bygga på flockimmunitet, eftersom jag tror att viruset sprider sig dåligt i miljöer där människor inte bor tätt. Det kommer därmed alltid att kvarstå fickor där viruset kan sprida sig. En flockimmunitetsstrategi leder också till fler förlorade liv än suppression. Jag skulle dock satsa på en suppressionstrategi som ser olika ut i storstad och glesbygd och som primärt syftar till att eliminera högriskmiljöer.

I storstäderna skulle kravet vara mask på - om man vistas i miljöer där många främlingar umgås. För enkelhets skull - mask på i alla offentliga miljöer i Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Malmö kommun. Det skickar en signal om att vi alla bör vara försiktiga.

Det nuvarande förbudet mot större arrangemang än 50 personer behålls och gäller för hela landet. Stora arrangemang innebär risker, oavsett var de äger rum.

För arbetsplatser i storstäderna med öppna kontorslandskap är det hemgång för anställda som gäller. Smittrisken är för stor annars. Har arbetsplatsen egna rum för de anställda kan verksamheten fortsätta, men alla rekommenderas att ta möten via Teams. För övriga gäller Arbetsmiljölagen - arbetsgivare är skyldiga att vidta åtgärder som gör att anställda inte drabbas av livsfarliga virus. Detta gäller även offentliga arbetsgivare, inga om eller men.

Inom äldreomsorgen ska alla anställda använda skyddsmask - allra minst munskydd och visir. Samma sak gäller sjukvården - där det är möjligt. Ingen vet vem som är smittad och genom att vidta skyddsåtgärder för alla med patientkontakt kan man eliminera en viktig spridningsvektor.

Testning och spårning skulle ha en central position i min smittskyddsstrategi. Testningen bland allmänheten inriktas på att hitta aktiva fall. Inom äldreomsorgen och sjukvården testas även för antikroppar - för att underlätta planering av verksamheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmuntrar allmänheten att ladda ner en app som bygger på ett api från Google/Apple och som gör det möjligt att se vilka personer som någon varit i nära kontakt med den senaste tiden. Har dessa personer appen nedladdad uppmanas de att testa sig gratis på närmaste Apotek - där självtest kan göra till låg kostnad. Vid ett verifierat positivt resultat kommer även deras nära kontakter att få ett meddelande och en uppmaning om att testa sig. Testet kan göras anonymt, men smittskyddslagen gäller förstås även i detta fall.

Appen levererar också anonymiserad geografisk statistik om nya fall - som underlag för bestämmelser om social distansering, som ser olika ut i olika delar av landet. Områden med mycket hög smittofrekvens stängs ner helt - i stället för att man som i dag applicerar samma regler för alla geografiska områden. Det innebär att verksamhet där icke nödvändiga möten mellan främlingar äger rum avbryts. Det handlar bland annat om konferenser, restaurangverksamhet och bibliotek. Om smittoläget förbättras kan dessa miljöer dock öppnas upp snabbt. Lokala näringsidkare som drabbas av nedstängning kompenseras ekonomiskt.

Alla inresande från länder utanför Sverige testas vid inresa i landet. Visar testet positivt resultat gäller smittskyddslagens bestämmelser och individen kan välja mellan karantän i 7 dagar eller att under kontrollerade former - om det är möjligt - resa hem. Om andelen smittade är låg både i Sverige och i nordiska grannländer ingås en virusunion - där länderna kommer överens om att acceptera inresa för medborgare i andra virusfria länder. Med tiden utvidgas denna union - om möjligt - till hela EU.

Hur ser eran smittskyddsstrategi ut? Tror ni att det går att förbättra Sveriges resultat, som så här långt ser hyfsat dåligt ut - med tanke på att vi är ett rätt glesbefolkat land. Möjligen hade vi otur, men en del talar för att det också kan vara smittskyddsstrategin som det är fel på.

Hur skulle en libertariansk smittskyddsstrategi se ut?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Skydd mot smittosamma sjukdomar brukar anges som typexempel på kollektiva nyttigheter i den ekonomiska litteraturen. Men i själva verket är det raka motsatsen. Skälet till att smittskydd betraktats som en kollektiv nyttighet är att det inte funnits något effektivt sätt att på ett effektivt sätt förmedla information om risken för smitta. Internet har dock förändrat detta. Smittskydd är numera i högsta grad en privat nyttighet, eftersom nyttan av att inte bli smittad nästan helt tillfaller den …

Läs mer!

Kommunerna och tystnaden

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Som jag tidigare noterat är öppenhet en viktig förutsättning för att bekämpa Covid-19 . Skälet är att smittan sprids i kluster och klustren är i sin tur ett hot mot det övriga samhället. Folkhälsomyndighetens strategi var ursprungligen att låta viruset sprida sig bland unga och friska och att skydda de äldre. Eller ... man trodde i alla fall att viruset skulle sprida sig bland de unga och friska och att man skulle kunna skydda de äldre. Men det blev inte så. Nu är det de unga och …

Läs mer!

Den nya finanspenningpolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Enligt OECD kommer de rikaste ländernas genomsnittliga skuld efter Coronakrisen att uppgå till 137 procent av BNP. Jag tror inte att skulden någonsin kommer att betalas tillbaka på traditionellt sätt. I stället lär vi hantera den som Japan gjort - som lät centralbanken trycka pengar för att betala kalaset. Erfarenheten därifrån är att det … Läs mer!

Unpoly fungerar väldigt bra ihop med Sinatra

Den hälsosamme ekonomisten

Har i helgen arbetat med en app som bygger på ramverken Unpoly och Sinatra . Sinatra är backend och Unpoly är frontend och dom matchar varandra oerhört bra.  Ibland kan det vara svårt att avgöra vilka funktioner som ska placeras var. Men rent generellt - går det att använda Ruby i stället för Javascript så gör jag det. Ruby har … Läs mer!

Sitt bara tyst och se hotfull ut

Den hälsosamme ekonomisten

Läser på SVT-nyheter om mötet där SKR ville tvinga Arbetsmiljöverket att avskaffa kraven på munskydd i äldreomsorgen. Tydligen erbjöd sig en medarbetare till socialminister Lena Hallengren  också att vara med på mötet . Det framgår inte vad det var för typ av medarbetare, men förmodligen en politiskt sakkunnig. Det låter som ett riktigt … Läs mer!

Antikropparna och Folkhälsomyndigheten

Den hälsosamme ekonomisten

I dag menade Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens presskonferens att provsvaren i dag speglar smittoläget tre veckor tidigare då det tar tid att utveckla antikroppar mot viruset. " Siffrorna speglar coronapandemin från vecka 15, eftersom det dröjer ett tag innan kroppens immunförsvar utvecklar antikroppar. Det är inte 7 procent nu. Vi … Läs mer!

Lidar gör det möjligt att samarbeta i AR

Den hälsosamme ekonomisten

Ser en del rykten om vad som kommer att ersätta mobiltelefonen med tiden. Det logiska är förstås glasögon - som gör att AR (Augmented Reality) blir tillgängligt för gemene man. Problemet är att det inte finns något självklart sätt att mata in information med ett par glasögon. Man kan läsa av ögonrörelser, använda rösten eller något annat. Jag … Läs mer!

Sveriges coronadebacel kostar gränshandeln 10 miljarder

Den hälsosamme ekonomisten

Vad kostar det Sverige om det tar längre tid för oss att få ner coronasmittan än våra nordiska grannländer? Vi vet att gränshandeln mellan Sverige och Norge omsätter 26 miljarder årligen. Det mesta av varorna går åt det ena hållet - alltså från Sverige till Norge. Skälet är att den norska kronan i allmänhet är stark och att punkt- och … Läs mer!

Redan i februari visste vi att dödligheten var 0,5 till 1,0 procent

Den hälsosamme ekonomisten

Ju mer jag diskuterar dödligheten för Covid-19 , desto mer inser jag att synen om att viruset har låg dödlighet helt enkelt beror på att många är ovana vid att beräkna sannolikheter. Det förvånar mig inte att random person på internet har uppfattningar som inte stämmer överens med faktiska observationer, det förvånar mig mer att erfarna epidemiol… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism