Umgås man i VR får man bara datorvirus

Monday 3 February, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Företaget Zoom rusar på börsen. Zoom tillhandahåller en videokonferenstjänst som jag själv har prövat och tycker fungerar väldigt bra.

Det är givetvis rädslan för att flyga och drabbas av virus som driver kursuppgången. Men för att ersätta fysiska möten tror jag det fungerar mycket bättre med VR och tjänster som låter människor träffas som avatarer.

Videokonferenser blir i regel ganska platta och oengagerande. VR är däremot som att träffas på riktigt - med den enda skillnaden att man inte kan ta på varandra. Men det är inte helt säkert att detta är en nackdel,. Att möjligheten att ta på andra konferensdeltagare försvinner kan säkert i många sammanhang vara en stor fördel.

Visst, tekniken måste säkert bli mer lättillgänglig med lättare VR-utrustning och bättre upplösning. Sedan ser jag inga skäl att flyga för att mötas. Försenade flyg, jetlag och lång improduktiv tid är redan skäl att undvika fysiska möten.

Nu kommer ett skäl till - risken att drabbas av Ncov-2019. Det enda man kan drabbas av om man träffas i VR är datorvirus.