Tveklöst är RUT en stor succé

Wednesday 19 February, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Hur man än ser det är RUT-avdraget en stor succé. Det är nästan självfinansierat, det har fått positiva effekter på arbetsutbudet och det lockar hit arbetskraft som bidrar till svensk välfärd. Men RUT och ROT är undantagen som bekräftar regeln. Det är inte bra att differentiera momsen, det är ytterst tveksamt om man bör differentiera arbetsgivaravifterna i stället för att göra lönerna mer flexibla och man bör sträva efter att inte få alltför stora gap mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital..

RUT är samhällsekonomiskt effektivt. Det viktigaste argumentet för RUT tycker jag dock är ett annat. Det är att kommunernas service till personer med funktionshinder och äldre måste rymmas inom deras budgeter, samtidigt som utrymmet för att höja skatterna är högst begränsat. Man kan inte på kort sikt höja kommunalskatten med åtta kronor - även om det skulle behövas.

Där utgör RUT en ventil. Många vill kanske ha en flexiblare service än den kommunerna erbjuder och man kanske inte är överens med kommunen om vilka behov som föreligger. Låter man medborgarna utnyttja RUT till service som kompletterar det kommunala utbudet kan det befintliga skatteuttaget räcka till mer för dem som inte väljer RUT.

Motargumentet brukar vara att viljan att betala skatt blir mindre om inte alla är hänvisade till det kommunala systemet. Och så kanske det är på marginalen, men jag tycker inte vi ser det i praktiken. Om så hade varit fallet skulle väl kommunerna tävla om att sänka skatten i stället för att höja den? Jag tror därför att RUT kan bli en välkommen förstärkning av den kommunala välfärden. Tycker därför att avdraget bör behållas på dagens nivå - eller kanske till och med utökas i de delar som omfattar tjänster som kompletterar det kommunala serviceutbudet.