Två tester - två syften

Sunday 29 March, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Moderaterna föreslår att masstestning för Covid-19 införs i Sverige. Det tycker jag är ett bra förslag, brist på testkapacitet är den kanske viktigaste förklaringen till att USA ser ut att bli det land i världen som drabbas hårdast av viruset. Men det är viktigt att tänka på att det finns två typer av tester och två olika syften med dessa tester.

För det första kan man testa om människor har en pågående virusinfektion och alltså kan riskera att smitta ner andra människor. De som får positivt resultat på sådana tester kan isolera sig tills infektionen gått över.

För det andra kan man göra antikroppstester, som visar om en person har haft infektionen och är immun. Detta är också viktigt, eftersom dessa personer kan arbeta i miljöer där risken för smitta är hög. De kan också gå tillbaka till sitt arbete tidigare, även om de kanske känner sig förkylda. Givet att de inte har en aktiv infektion kan man då - genom att även ta det förstnämnda testet - utesluta att det skulle röra sig Covid-19.

Den första typen av test finns i dag och kommer att kunna göras relativt snabbt - även om det ännu så länge tar ganska lång tid att få provsvar. Man kommer även rimligen att skala upp kapaciteten att göra tester.

Den andra typen av test finns ännu inte, men det är en tidsfråga innan sådana tester finns på marknaden.

Genom att göra båda testerna allmänt tillgängliga kan man i stort sett eliminera risken för smittspridning i samhället. Om alla som får minsta antydan till symptom testar sig är förutsättningarna för viruset att sprida sig mycket dåliga, betydligt sämre än i dag även med hänsyn till våra rätt omfattande åtgärder för social distansering. Allmänt tillgänglig testning är därför A och O för att stoppa Covid-19 och betydligt viktigare än exempelvis vaccin, som inte lär dyka upp förrän om kanske 18 månader.

Skulle man dessutom koppla testningen till en app som spårar smittbäraren, exempelvis SOS-appen, blir systemet närmast vattentätt. En sådan lösning är givetvis förenad med stora integritetsproblem, men skulle kanske kunna vara acceptabel i ett krisläge - givet att det är frivilligt att använda appen och att dela positionsdata. Norge tycks redan ha bestämt sig för att ta fram en dylik app.

Huruvida man bör utveckla och implementera en sådan lösning är en politisk fråga. Det är svåra avvägningar - å ena sidan möjligheten att snabbstarta ekonomin, å andra sidan risken för att skapa problematiska prejudikat inför framtiden. Att tillverka själva appen är däremot ingen komplicerad uppgift, drivna utvecklare kan säkerligen ta fram en prototyp på bara ett par månader. Eller också använder vi den norska appen och anpassar den till svenska förhållanden.