Tre sätt att bemöta Coronaepidemin

Den hälsosamme ekonomisten, Sunday 8 March, 2020
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

I dessa tider önskar man att man hade läst mer om epidemiologins matematik. Samtidigt finns det en del allmänna insikter som kommer av matematisk analys och som kanske inte är självklara om man inte läst matte. Själv är jag ingen matematiker, men sysslar en hel del med statistik och kan lite grundläggande algebra. Så jag tänkte ta upp några matematiska fakta om epidemier som kanske inte är uppenbara om man aldrig läst matematik eller statistik.

Den första insikten handlar om talet R - reproduktionstalet. R visar hur många andra personer som en smittad person i sin tur smittar. Man kan tycka att en epidemi som drabbat 100 000 personer måste vara betydligt svårare att stoppa än en epidemi som drabbat 100 personer. Men eftersom virusets möjlighet att sprida sig är avhängigt av vad enskilda individer gör spelar det märkligt nog inte så stor roll hur stor epidemin är - givet att man kan påverka sannolikheten för att en individ i samhället sprider viruset vidare till en annan.

Det innebär att en jättelik epidemi - som den i Wuhan - mycket väl kan försvinna på två veckor om alla som kan drabbas av epidemin vidtar åtgärder som gör att epidemin i snitt sprids vidare till färre än en person. Smittar man inte någon annan är saken klar - då försvinner epidemin inom två veckor (om sjukdomsförloppet är så långt).

Det kan kännas hopplöst med hundratals döda och tiotusentals smittade i Italien. Men om vi alla bestämmer oss för att inte överföra smittan till mer än högst en person är problemet löst. Ett sätt är låsa in sig i sin bostad och leva på spagetti i två veckor. Visst, det blir ett tufft liv - men det fungerar om alla gör det.

Den andra matematiska insikten handlar om hur långsamt viruset sprids i det initiala skedet. Just Coronaviruset är väldigt stokastiskt - i meningen att en person kan smitta många andra samtidigt. Men under längre tidsperioder fördubblas antalet smittade i snitt var åttonde dag - givet att man inte vidtar starka smittskyddsåtgärder. Det intressanta är att det går oerhört långsamt i början. Serien blir ju följande: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192, 16 384, 32 768, 64 536.

Om det är åtta dagar mellan varje hopp tar det 136 dagar för ett fall att bli 100 000 fall. Och i fallet Corona tar det dessutom två till tre veckor innan ett fall leder till ett dödsfall. Många undrar varför bara Italien drabbats så här långt? De tänker då inte på att de första exporterade fallen från Wuhan nådde andra länder i mitten av januari. Det är med andra ord inte konstigt att många länder ännu inte har en epidemi - trots att Italien har det.

Och just i fallet Corona spelar slumpen en väldigt stor roll. Om en person smittar 200 personer samtidigt (exempelvis på ett sjukhus) hoppar man över sju led på en gång. Länder som inte har en aktiv smittspårning vet därför inte var de befinner sig i kedjan- man kan vara en månad från att vara Italien. Superspridarhändelser är mycket viktiga för att förstå just Coronavirusets utbredning över världen.

Vi kan dela upp världen i länder som har god koll på spridningen i befolkningen genom omfattande testning, länder som har mindre god koll och slutligen länder som har noll koll. Sverige tillhör med avancerade labb och ett fungerande smittskyddsarbete den första kategorin. USA har klantat till det rejält och tillhör i nuläget den andra kategorin. Men sedan finns det många andra länder - som Filipinerna och Indonesien - som kommer att upptäcka epidemin sent. De har heller inte möjlighet att stoppa epidemin genom att spärra av smittade områden och tvinga människor att stanna hemma.

De olika länderna kommer att tvingas välja helt olika strategier för att minimera konsekvenserna av Corona.

Sverige kan fortsätta med smittspårning, men kommer sannolikt att tvingas komplettera med mjuka karantänsregler - som att de arbetstagare som kan jobbar hemifrån, att alla offentliga arrangemang ställs in och att skolor och förskolor stängs.

USA måste vidta betydligt tuffare åtgärder för att minska R under 1,0. Man kommer behöva spärra av städer och tvinga människor att hålla sig inne. Vet man inte var smittan finns går det inte heller att åstadkomma resultat genom smittspårning - och när den delen faller bort måste andra åtgärder kompensera.

Slutligen har vi länderna som varken klarar av att smittspåra eller begränsa spridningen. De kommer att få se på när smittan drabbar kanske 60 procent och orsakar dödsfall på allt från 0,5 till 5 procent av hela ländernas befolkning. Hur hårt ett land drabbas beror på många faktorer, bland annat åldersstruktur, allmänt hälsotillstånd och sjukvårdens kvalitet.

Sammanfattningsvis är det vi ser i dag ett tvärsnitt från början av en epidemi som kommer att drabba alla länder på jorden och som kommer att hanteras väldigt olika beroende på de olika ländernas utvecklingsnivå. Den största ekonomiska skadan kommer inte oväntat att orsakas mittengruppen av länder - alltså länder som inte har råd att låta epidemin svepa in utan att stoppa den, men som heller inte bedrev ett effektivt smittskyddsarbete i samband med att de första fallen importerades. 

Alexanderhugget som räddar svensk sjukvård

Den hälsosamme ekonomisten

När man frågar patienter i Sverige om vad de tycker om sjukvården blir resultatet inget vidare. Ändå har Sverige rätt goda vårdresultat överlag.  Min teori är att detta beror på att svensk sjukvård är organiserad utifrån ett producentperspektiv och att patienterna har begränsad möjlighet att påverka vården - annat än genom att rösta i politiska val eller att byta landsting. Vårdvalet, säger ni då. Det fria vårdval som infördes 2009 innebär ju att man fritt kan välja vårdcentral. Vet …

Läs mer!

Blir Sverige mer eller mindre korrumperat?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Förr fick man guldklocka efter lång och trogen tjänst hos staten. Numera f år man ett litet bolag med ljusa framtidsutsikter . Expressen skriver om SMHI:s avknoppning av ett bolag som sysslar med sjöväderinformation.  "Den 24 april bildade Tom Sandberg företaget Gale Force som 1 juli köpte affärsverksamheten för 5,5 miljoner kronor. Priset sattes inte av en oberoende utvärderare, verksamheten såldes inte i konkurrens." Frågan är - har den här typen av korruption alltid …

Läs mer!

Så tar man fram intyget som krävs för resa till Norge

Den hälsosamme ekonomisten

Lite fascinerad över att inga tidningar skriver om hur man bär sig åt för att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Detta krävs ju om man som värmlänning ska resa till Norge , exempelvis. Så jag surfade in på Skatteverkets hemsida för att se om det gick att klara av att skriva ut ett folkbokföringsintyg. Jag lyckades. Det var inte speciellt … Läs mer!

Bank-ID har fått konkurrens av Freja e-ID

Den hälsosamme ekonomisten

Bank-ID har fått status av infrastruktur för identifiering. Faktum är att jag inte ens trodde det var möjligt att starta en konkurrerande tjänst, men läser i Techworld att det finns en konkurrent - Freja e-ID . Att det finns flera ID-tjänster är egentligen en beredskapsfråga och våra myndigheter borde därför se till att stödja åtminstone … Läs mer!

EU har blivit ett nollsummespel

Den hälsosamme ekonomisten

Politiska nivåer fyller i regel något slags funktion. Men nu när Coronapaketet och långtidsbudgeten är klar tvingas vi konstatera att det mesta av pengarna som skickas in i EU faktiskt inte gör någon nytta. Detta innebär inte att EU helt saknar existensberättigande, men att EU:s budget till större delen består av trams och inte syftar till att … Läs mer!

Är polisen det mest effektiva?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser i Sydsvenskan att två sociologer vill nedmontera polisen. Ska till att börja med konstatera att sådana tankar inte brukar sluta väl - kanske främst därför att de som föreslår dylika saker i regel inte har något bra förslag om vad de ska ersätta polisen med. Men vad är det i allmänhet som avhåller människor från att begå brott? Jag … Läs mer!

Antoni Fauci får frågan om barn sprider smittan till vuxna

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssna gärna på den här intervjun med Antoni Fauci . Han får frågor bland annat om huruvida personer utan symptom sprider smitta och om barn sprider smittan till vuxna. Väldigt intressant. Läs mer!

När uppstår flockimmunitet?

Den hälsosamme ekonomisten

Frågan som många ställer är när flockimmunitet uppstår och spridningen av Covid-19 upphör om myndigheterna inte vidtar några åtgärder alls? Det bästa sättet att ta reda på det är antagligen att studera länder som inte har förutsättningar för att stänga ner ekonomin och/eller idka social distansering på samma sätt som exempelvis de nordiska … Läs mer!

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism