Torbjörn Hållös felslut om Sveriges ekonomi

Tuesday 24 March, 2015

Noterade att LO:s chefsekonom på Twitter påstod att den ekonomiska utvecklingen i Sverige varit sämre än i omvärlden. Som stöd för sitt påstående hade han ett diagram som visar att Sverige har sämre utveckling än Polen, Frankrike och Tyskland. Jag har stött på den här paradoxen tidigare. Till saken hör att reallöneutvecklingen har varit bättre i Sverige än i de nämnda länderna - med undantag för Polen som startar från en lägre nivå.

Alltid när man stöter på paradoxer av det här slaget ska man vara försiktig med att dra slutsatser. Och trots att jag insisterade på att det sannolikt var demografiska faktorer - och inte produktiviteten - som var avgörande ville inte Hållö tro mig.

Nåväl, det enda man kan göra då är att räkna på utvecklingen av BNP per capita under två olika förutsättningar. Dels en beräkning där man dividerar med hela befolkningen, dels en beräkning där man dividerar med den del av befolkningen som är mellan 25 och 64, alltså i arbetsför ålder.

Skillnaden visar att demografin är helt avgörande. När man utgår från befolkningen i arbetsför ålder har BNP stigit med 6,5 procent. Notera att den perioden inkluderar finanskrisen 2008. Justerat för demografin har vi därmed en utveckling i linje med reallönerna.

Och rent logiskt borde inte reallönerna kunna avvika speciellt mycket från utvecklingen av BNP på lång sikt. Gör den det är det i regel demografin som är boven. Och ironiskt nog är demografin en faktor som ekonomer ofta glömmer bort - detta trots att demografin är en viktig förklaring till den ekonomiska stagnationen i både Europa och Japan.