Terrorism i USA och Europa

Den hälsosamme ekonomisten, Sunday 4 August, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Ytterligare ett terrordåd i USA. Motivet tycks vara hat mot minoriteter, i detta fall mexikanare. 

Det högerextrema våldet och det islamistiska tar sig olika uttryck, men är kanske inte så väsensskilt  som vi vid första anblicken tror.

För det första: Terrordåd brukar betraktas som minoritetens vapen mot majoriteten. Majoriteten har staten, minoriteten har bomberna och rädslan.

Jag tror inte att detta riktigt stämmer, vare sig när vi betraktar den högerextrema terrorismen i USA, den islamistiska terrorismen i Europa eller hindunationalismen i Indien.

Islamisterna vill representera världens alla muslimer och är i den meningen en liten minoritet som gör anspråk på att tala för en betydligt större grupp. Den förenande faktorn är religionen.

Högerextremisterna vill representera alla med vit hudfärg. Den förenande faktorn är rasen eller möjligen kulturen.

Hindunationalisterna i Indien vill bevara de traditioner och regler som kopplas till hinduismen, men de utgör definitivt en majoritet. 

Vi kan fortsätta listan. Rwanda, Nazityskland, Xinjiang. De mest omfattande och monstruösa övergreppen begås faktiskt av majoriteter - inte av minoriteter. Trivialt, säger ni. För att kunna begå riktigt allvarliga övergrepp måste man ha staten på sin sida.

Det intressanta är dock att övergrepp begås oavsett om majoritetsterroristerna har staten med sig eller inte. Det räcker med att det finns en riktigt skruvad samhällsbild där en minoritet utmålas som ett hot mot majoriteten.

För oss som inte lever i USA kan det tyckas märkligt att dessa föreställningar uppstår. För vilket hot utgör egentligen mexikanarna mot den vita majoriteten? Det är ju inte så att delstater där befolkningen med mexikanskt ursprung uppnår majoritet sätter vita amerikaner i läger.

Vad får en vit amerikan att rättfärdiga en masskjutning på extremistfora och sedan genomföra en avrättning i en galleria som i förlängningen kommer att leda till att hen själv blir avrättad av delstaten Texas? Varför finns det ett stort antal personer som upplever ett hot - trots att det inte finns något?

Mekanismerna som driver ISIS, Breivik, Crusius är förvånansvärt likartade.

Den första faktorn är etableringen av känslan av att minoriteten utgör ett hot mot majoriteten. Detta kan åstadkommas genom att peka på avvikelser mellan majoritetsbefolkningens moral och minoritetens. Med sociala medier är det enkelt att lyfta fram representanter av minoriteten som agerat på ett sätt som strider mot majoritetens regler. Att det naturligtvis handlar om en försvinnande liten minoritet av en minoritet spelar inte så stor roll då varje enskild händelse kan få stor exponering tack vare sociala medier.

Nästa del är avhumanisering. Har man väl etablerat minoriteten som ett hot går det att rättfärdiga och motivera ett agerande som inte är acceptabelt i den egna gruppen. I fallet ISIS kan man exempelvis skära halsen av otrogna just därför att de är otrogna - de är inte människor i extremisternas ögon. 

Det tredje är exemplets makt. Genom att lyfta fram personer som dödat motståndare som hjältar och skapa en informell tävling "gamefierar" man våldet mot minoriteten. Ledaren för majoriteten är i extremisternas ögon den som gått längst i att personligen undanröja hotet. I fallet ISIS är det självmordsbombare eller som i fallet Crusius den som är beredd att själv hamna i elektriska stolen.

Trots att extremisterna anser sig tala för majoriteten är det sällan som majoriteten vill ha något med dem att göra. Få av världens en miljard muslimer bejakar ISIS våld och få av världens en miljard kaukasier bejakar Crusius våld. Spelet går ut på att få så många som möjligt att sluta upp bakom så många steg som möjligt i trappan.

1) Hotbilden.

2) Avhumaniseringen.

3) Ledardyrkan.

Om det är 500 000 svenskar som tycker att muslimer är ett problem är det bara 50 000 som helt vägrar umgås med muslimer och kanske 5 000 som tycker att Breivik gjorde en god gärning. Bland muslimerna är det kanske fem procent som vill införa sharia, 0,5 procent som inte betraktar otrogna som människor och 0,05 procent som ger sitt stöd till ISIS.

Det är illa nog, men man måste ha proportionerna klara för sig. Observera att detta bara är exempel, jag har inte undersökt hur det verkligen förhåller sig i extremistmiljöerna.

Kan man då inte kritisera invandring utan att indirekt omfattas av "guilt by association"? Om man säger att man ser muslimer och massinvandringen som ett hot - har man då ett medansvar för det som hände i El Paso i går?

Det menar jag att man inte har. Den som är utan skuld må kasta första stenen. Jag har här inte gått in på de vänsterextremas avhumanisering av kapitalister och judar. Svaret på anklagelser om extremism och grupptänkande kan aldrig vara "... men ni då ...".

Syftet med att skriva om de tre stegen är att jag vill göra det möjligt för dem som inte redan befinner sig på steg 3 att reflektera över sin egen världsbild. 

Är det sant att minoriteten X är ett hot mot din egen existens? Överdriver du möjligen problem som orsakats av personer som tillhör minoritet X? Befinner du dig i en filterbubbla med likasinnade där ni förstärker varandras tänkande? Bidrar du till att gamefiera allt mer extrema tankar och handlingar genom att lyfta fram extremister som förebilder?

Självreflektion, objektiv statistik och fakta är boten mot extremism. Allt det som hör till upplysningsidealet. Och kanske är det skolans viktigaste uppgift - inte bara att lära ut kunskap, utan att inspirera till kritiskt tänkande. 

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism