Teorin om det stora mörkertalet är felaktig

Wednesday 6 May, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Vissa epidemiologer framhärdar alltjämt i att en stor del av befolkningen inte märker av att de blivit smittade av Covid-19. Den välrenommerade forskaren Johan Giesecke säger i SvT:s morgonstudio exempelvis: "Vi kommer alla utsättas för viruset, men 98 procent kommer inte att märka det."

Påståendet är så uppenbart felaktigt att man tappar hakan. Vi har exempelvis ett kryssningsfartyg som drabbades av Covid-19 och där minst 712 personer smittades av viruset. Jag säger minst, eftersom det var 712 som testade positivt. Fler kan ha blivit smittade, men eftersom passagerarna sattes i karantän och nästan alla testades är det mest sannolika att ungefär så många faktiskt smittades.

Av de smittade uppvisade 308 symptom i samband med testningen och fler fick antagligen symptom senare. Av de totalt 3711 passagerarna på båten uppvisade alltså 308 symptom, det är 8 procent. Redan detta är fyra gånger mer än de två procent som Giesecke tror kommer att "... märka av att de är smittade".

Fast som jag konstaterat talar det mesta för att det var ungefär 700-800 som faktiskt blev smittade, och då är andelen personer med symptom 50 procent, eller 25 gånger fler än Giesecke tror. 

Diamond Princess, som fartyget heter, är inte det enda exemplet på att fler än två procent av de som smittas märker av det. I New York City har 50000 personer märkt av viruset så mycket att de behövt läggas in på sjukhus. Ungefär 15000 har hittills dött.

Man har testat befolkningen i NYC och konstaterat att 25 procent av invånarna sannolikt haft viruset - det är 2,2 miljoner invånare. Två procent av 2,2 miljoner är 44000. Det innebär att redan andelen som behövt läggas in mitt under en pandemi är större än två procent av de smittade. Och jag tror knappast att man lägger in patienter i onödan mitt under en pandemi.

Det finns 200000 bekräftade fall i NYC. Vi får anta att de haft något slags symptom, eftersom de blivit testade. Det är tio procent av de förmodat smittade. Men med tanke på att sjukvården sannolikt är högt belastad under en pandemi finns sannolikt många fler smittade som aldrig blivit testade - eller ens försökt testa sig - men ändå har symptom.

Säkert finns det några som aldrig uppvisar symptom eller märker av viruset. Genom att observera verkligheten kan vi konstatera att den andelen måste ligga mellan 20 och 80 procent, mest sannolikt 30-40 procent. Påståendet om att 98 procent inte skulle uppvisa symptom finns inte ens på kartan, det är taget ur luften och inte förenligt med verkligheten. Att Giesecke inte förstår det är verkligen en gåta.